RARIS: Održana inicijalna konferencija „Obnovljiva energija za pametan rast i zaštićeno okruženje”

RARIS u saradnji sa Privrednom komorom iz bugarskog Vidina, održao je inicijalnu konferenciju o obnovljivim izvorima energije.

Konferencija je realizovana u okviru projekta „Obnovljiva energija za pametan rast i zaštićeno okruženje“, koji sufinansira EU kroz Interreg IPA Program prekogranične saradnje Bugarska – Srbija.

Na konferenciji su predstavljeni ciljevi i aktivnosti i način na koji će projekat biti realizovan.

„Ovim projektom želimo da unapredimo kapacitete za zaštitu životne sredine, razumemo obnovljivu energiju kao sredstvo za održivo korištenje prirodnih resursa i vidimo primere dobre prakse iz oblasti obnovljivih izvora energije“, poručuju učesnici konferencije.

Konferencija je izazvala veliko interesovanje, okupivši preko 40 učesnika: predstavnika lokalnih vlasti, vlasnike objekata sa obnovljivom energijom, preduzeća, organizacija i stručnjaka iz oblasti energetike i životne sredine i druge zainteresovane strane.

Prethodni članci