Održan inicijalni sastanak za uvođenje softverske platforme i integralnog sistema za upravljanje odnosa sa korisnicima u Zaječaru

U cilju unapređenja usluga elektronske uprave u okviru Gradske uprave, juče su predstavnici Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Republike Srbije, posetili Zaječar.

Vlada Republike Srbije – Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, donirala je softversku platformu koja će omogućiti slanje i prijem različitih informacija kroz različite i nezavisne kanale komunikacije. Radi se o integralnom sistemu za upravljanje odnosom sa korisnicima (integralni CRM, tiketing i multikanalni komunikacioni sistem).

Platforma je adekvatno rešenje za komunikaciju sa građanima, koje treba da doprinese značajnom skraćivanju vremena potrebnog za obradu predmeta i unapređenju kvaliteta pružanja usluga javne uprave.

Uvođenjem ovog naprednog rešenja, uspostaviće se efikasan način opštenja stranaka i državnih organa u elektronskom obliku, uz omogućavanje pravne sigurnosti i ekonomičnosti postupka, odnosno ispunjavanja uslova za uspostavljanje i puno ostvarivanje usluga elektronske uprave.

Sastanku su prisustvali prestavnici Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i načelnik gradske uprave Zaječar sa saradnicima.

Prethodni članci