Održana 100. sednica Gradskog veća u Zaječaru

Danas je u sali Skupštine grada Zaječara održana 100.sednica Gradskog veća, kojom je predsedavao zamenik gradonačelnika Vladimir Videnović.

Većnici su usvojili Nacrt Odluke o četvrtoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2023. godinu, Izveštaj o sprovedenom procesu Javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu grada Zaječara za 2024. godinu, Nacrt Odluke o budžetu grada Zaječara za 2024. godinu, sa Kadrovskim planom za 2024. godinu, Nacrt Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu i Nacrt Odluke o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2023. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni.

Zeleno svetlo je dato i na Nacrt Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Javnim preduzećem za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja“Zaječar-u likvidaciji, na Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za period od 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju“ Zaječar-u likvidaciji, na Nacrt Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalne politike Grada Zaječara, na Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar, na Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar, na Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 01.01.2023. do 30.09.2023. godine Javnog komunalno – stambenog preduzeća “Zaječar“ Zaječar, kao i na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na izmenu Programa poslovanja Javnog komunalno – stambenog preduzeća “Zaječar“ Zaječar za 2023.godinu.

Na Gradskom veću je usvojen i Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar za 2024. godinu, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Timok -održavanje“ Zaječar na Cenovnik usluga, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar za 2024. godinu, Nacrt Rešenja o poveravanju prava upravljanja i održavanja nepokretnosti u javnoj svojini grada Zaječara JKP „Higijena Zaječar“ Zaječar, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na nacrt i zaključenje Ugovora o uspostavljanju prava trajne i prenosive službenosti, Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „15. maj“ u Malom Jasenovcu kao i Predlog Zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji.

Prethodni članci