Održana 3. sednica Skupštine grada Zaječara

U sali Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović” u Zaječaru održana je 3. sednica Skupštine grada Zaječara. Članovi zaječarskog parlamenta razmatrali su i usvojili Izveštaj Gradske izborne komisije grada Zaječara o dodeli mandata odbornika po prestanku mandata odbornicima Skupštine grada Zaječara pre isteka vremena na koje su izabrani.
Usvojen je i Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane „Solarina” na teritoriji grada Zaječara. Takođe, odbornici su dali saglasnost na Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod” Zaječar. Dato je zeleno svetlo i na Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na izmenu Plana i Programa poslovanja Javnog komunalno stambenog preduzeća „Zaječar” Zaječar za 2021. godinu.

Odbornici su usvojili i Pretres Predloga Odluke o okončanju postupka likvidacije nad Ustanovom Centar za kulturu i turizam „CEKIT” – u likvidaciji Zaječar.

Usvojen je i Pretres Predloga Odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad „Zaječar” u Zaječaru za 2021. godinu, Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja „Zaječar” u 2020. godini, Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja „Zaječar” za 2021. godinu, Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2021. godinu Narodnog muzeja „Zaječar”.

Takođe, odbornici su dali saglasnost i na Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu za 2020. godinu Ustanove Narodno Pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović” u Zaječaru i na Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2020. godinu Ustanove Narodno Pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović” u Zaječaru.

Usvojen je i Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović” u Zaječaru, kao i Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Centra za socijalni rad „Zaječar” u Zaječaru.

Na dnevnom redu sednice našla su se i odbornička pitanja.

Prethodni članci