Održana komemoracija pesniku Adamu Puslojiću u Zaječaru

U Narodnom muzeju u Zaječaru održana je komemoracija pesniku Adamu Puslojiću, koji je preminuo 31. decembra 2022. u 79. godini.

Komemoraciji su prisustvovali gradonačelnik Zaječara Boško Ničić, predstavnici lokalne samouprave, direktori kulturnih ustanova u Zaječaru, kao i poštovaoci lika i dela Adama Puslojića.

Komemoracija je počela odavanjem pošte minutom ćutanja ovom velikanu u književnosti.

„Adam je bio jedna veličina i sigurno je imao i bliže saradnike i prijatelje od nas, ali ovim želimo da mu odamo počast. Mogu da izrazim svoju zahvalnost, zato što sam imao prilike sa njim da decenijama sarađujem na raznim projektima. Sarađivali smo od ‘Mokranjčevih dana’ preko mnogo drugih manifestacija. On je jedan od poslednjih tih autentičnih velikana istočne Srbije. Pre par godina na ‘Danima Zorana Radmilovića’ organizovali smo veče posvećeno Adamu Puslojiću“ istakao je Vladimir Đuričić, direktor zaječarskog pozorišta.

„Adam Puslojić i ja smo drugovali više od četiri decenije, bio je veoma aktivan, ali i vezan za Timočku Krajinu. Mnogo je učinio za naš kraj i proslavio Timočku Krajinu. On je mnogo učinio i za književnost. Prve njegove pesme pročitao sam u ‘Razvitku’. Veoma je zaslužan za kulturu istočne Srbije“, rekao je, između ostalog, Vlastimir Mladenović, urednik „Razvitka“.

„Nije slučajno što je prva komemoracija ovde u Zaječaru, jer su i njegove prve pesme objavljene ovde. On je idejni pokretač velikih imena srpske kulture i Udruženja „Krajinski krug“ koji je okupio velika imena. On je nastojao da dovede velika imena ovde i da nas sa njima upozna. Znao je da pogleda i pročita dela i onog ko je počeo sa jednom ili dve pesme“, kazao je Dragoljub Firulović Džo, slikar i pesnik.

„Izgubili smo mnoge velikane i na kraju Adama. Adama od Krajine. Nije važno gde smo bili, nije važno koja je bila prilika, uvek smo mogli da se oslonimo na Adama i na njegovu moć, iza koje stoji kvalitet“, kaže Bora Dimitrijević.

Puslojić je rođen 11. marta 1943. godine, u selu Kobišnica, kod Negotina. Prvu zbirku pesama „Postoji zemlja“ Adam Puslojić objavio je 1967. godine. Bio je dugogodišnji član Udruženja književnika Srbije, kao i Udruženja književnih prevodilaca Srbije, Srpskog PEN – centra i počasni član Akademije Rumunije. Takođe, objavio je i zbirke „Padam ka nebu” (1970), „Idem smrti na podšišavanje” (1972), „Negleduš” (1973), „Religija psa” (1974). Puslojić je objavio nekoliko knjiga pesama na rumunskom jeziku, kao i brojne prevode sa rumunskog i ruskog jezika. Po­e­zi­ja Pu­slo­ji­ća ob­ja­vlje­na je u vi­še od dvadeset anto­lo­gi­ja u ze­mlji i sve­tu, a prevođen je u Ru­mu­ni­ji, Ita­li­ji, Ma­ke­do­ni­ji, Francu­skoj, Ru­si­ji, Ne­mač­koj, Bu­gar­skoj, Ma­đar­skoj, Ma­le­zi­ji, Be­lo­ru­si­ji, Moldavi­ji.

Adam Puslojić sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Prethodni članci