Osma po redu sednica lokalnog parlamenta održana u Boru

U Boru je održana osma sednica Skupštine grada, a na dnevnom redu bilo je 39 tačaka.

Tajnim glasanjem za novog člana Gradskog veća izabran je Aleksandar Bogosavljević.

Na ovoj sednici usvojen je i Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Bora za 2022. godinu. Takođe usvojena je i Odluka o sadržini, upotrebi i čuvanju pečata i kvalifikovanog elektronskog pečata organa grada Bora.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su Odluku o izradi planske dokumentacije za formiranje stambenog naselja u rejonu Trujkanov potok, koje će biti namenjeno za preseljenje meštana sela Krivelj. Rok za izradu dokumentacije je osam meseci. Planira se izgradnja modernog sela sa školom, crkvom, obdaništem, toplanom, vodovodnom i kanalizacionom mrežom.

Oko odluke o preseljenju sela Krivelj najviše se i vodila polemika između odbornika opozicije i odbornika vladajuće partije.

Dato je zeleno svetlo i na Odluku o Lokalnom akcionom planu zapošljavanja. Usvojena su i rešenja o imenovanju direktora JKP „3. oktobar“ – Radmilo Guševac i JKP „Bogovina“ – Nataša Jovanović. Odbornici su usvojili i godišnji izveštaj i plan rada Štaba za vanredne situacije u Boru.

Usvojene su i odluke o komunalnim delatnostima, javnoj rasveti, programima poslovanja javnih ustanova u Boru za ovu godinu i razrešenju i imenovanju članova nadzornih odbora u nekim javnim preduzećima.

Prethodni članci