Polaganjem venaca i cveća, u Zaječaru obeležen Dan boraca u ratovima od 1990-1999. godine

Polaganjem venaca i cveća, u Zaječaru je obeležen Dan boraca u ratovima od 1990-1999. godine.

Venci su položeni na spomenik kod „Vojnog odseka“ u Zaječaru.

Vence na spomenik palim borcima položile su delegacije: grada Zaječara sa zamenikom gradonačelnika Vladimirom Videnovićem, Vojske Srbije, boračkih organizacija.

Posle kratke obuke, 7. oktobra 1991. godine veći deo rezervnog sastava sa prostora opštine Zaječar krenuo je u ratom zahvaćena područja. Od većih jedinica, toga dana krenule su: 9. motorizovana brigada (tada VP 6002 Zaječar) na prostor Banije, deo manevarskih jedinica Štaba TO Prve operativne zone Zaječar i deo izviđačkih i jedinica Vojne policije na prostor Istočne Slavonije, kao i veliki broj vojnih obveznika iz Zaječara na ratnom rasporedu u jedinicama Niškog korpusa JNA širom bivše Republike Hrvatske na prostore gde je JNA štititila srpski narod.

„U sukobima velikih razmera trpeli smo gubitke, koji su nas kao narod doveli do biološke egzistencije. I sam kraj 20. veka obeležili su sukobi. U mučnom raspadu SFRJ trpeli smo velike gubitke, kako moralne, materijalne, tako i ljudske. Verovali smo da će ovo biti zadnji rat našeg naroda i države Srbije. Međutim tokom 1998. i 1999. godine albanski nacionalizam i separatizam i NATO pakt sa 19 najrazvijenijih država u svetu, prinudili su našu VJ i MUPH da ponovo sa oružjem u ruci brane granicu i otadžbinu. U ovom ratu i agresiji izvršenoj podmuklo, kukavički, bez morala, posebno od strane NATO snaga i takozvane OVK, učinjeni su mnogi zločini prema našem narodu. Od strane NATO avijacije gađani su vojni ciljeva, ali i radnici na poljoprivrednim imanjima. U ovom ratu iz naše opštine poginulo je sedam boraca. Posebno su bili nemilosrdni u bombardovanju škola, mostova, bolnica, gradova, sela i objekata za obezbeđenje uslova za život civila“, rekao je Dragan Mitrović, predsednik Udruženja ratnih i mirnodopskih vojnih invalida i sekretar SUBNOR-a Zaječar.

Od februara 1998. do juna 1999. goline, iz zaječarske opštine u ovim sukobima učestvovalo je preko 3.800 boraca.

Prethodni članci