Potpisan Ugovor za izradu Regionalnog plana upravlјanja otpadom za istočnu Srbiju

Danas je u Zaječaru potpisan Ugovor za izradu Regionalnog plana upravlјanja otpadom, Ugovora za njegovo sprovođenje i Strateške procene uticaja regionalnog plana upravlјanja otpadom na životnu sredinu. Ugovor sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog sada je u ime 7 lokalnih samouprava istočne Srbije potpisao direktor RARIS-a (Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije), g. Vladan Jeremić. Potpisivanjem ovog Ugovora se nastavlja realizacija Sporazuma o zajedničkom upravlјanju komunalnim otpadom koji je 15 decembra 2014. godine potpisan izmedju grada Zaječara i opština Majdanpek, Kladovo, Bor, Negotin, Knjaževac i Bolјevac. Ugovor je vredan 3.200.000 din, a rok za završetak je 16 april 2016. god. Saglasnost na Regionalni plan upravljanja otpadom potom daje nadležno Ministarstvo i on se potom usvaja na Skupštinama svih 7 jednica lokalnih samouprava koje učestvuju u ovom projektu. Nakon toga sledi eksproprijacija zemljišta i počinje proces odabira privatnog partnera u skladu sa Zakonom o javno privatnom partnerstvu. Podsećamo da su potpisnice sporazuma ranije donele odluku da se dalje finansiranje projekta realizuje kroz primenu javno – privatnog partnerstva.

Prethodni članci

Leave a Comment