Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, u zaječarskom Crvenom krstu organizovana je tribina za najstarije sugrađane

U prostorijama Crvenog krsta Zaječar organizovana je akcija u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje „Timok“ Zaječar i Udruženjem penzionera povodom Međunarodnog dana starijih osoba.

Ove godine Međunarodni dan starijih osoba je usmeren prevashodno na starije žene i tema 2022. godine je ”Otpornost i doprinosi starijih žena”.

Za najstarije sugrađane u Zaječaru priređena je tribina, na kojoj je govorila saradnica i predsednica Crvenog krsta Zaječar diplomirani psiholog Ivanka Jović.

„Kada je doneta Rezolucija Ujedinjenih nacija od 1990. godine da se obeležava ovaj dan, a mesec oktobar da bude obeležen kao Mesec starih, i dalje se treba podsećati na to kako stari žive. Starih ima sve više i mi moramo da menjamo neke stavove u odnosu na stare ljude zato što nisu svi isti, njihove potrebe nisu svima iste. Prvo treba da vidimo kome je šta potrebno da bi mu pružili neku podršku. Među starijim osobama ima više žena, a one uglavnom imaju lošiji materijalni status od muškaraca, što pokazuju i istraživanja. Po istraživanju koje je rađeno, starije žene su i lošijeg zdravstvenog stanja od muškaraca. Mi kao društvo treba da razmisimo šta treba uraditi. Verovatno više toga treba uraditi na lokalu, jer država ima neke propise i zakone koji nas usmeravaju, ali više godina ne postoji Strategija o zaštiti starih ljudi pa treba malo i o tome razmisliti šta treba preduzimati“, rekla je Jović.

Ona je dodala da je Gerontološki kongres održan u Beogradu, i da će nakon toga biti dostupni neki novi podaci o starima, posebno o starijim ženama. 

Predstavnici Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar ovom prilikom izvršili su proveru šećera i krvnog pritiska najstarijim Zaječarcima nakon tribine i govorili im o zdravim stilovima života.

Prethodni članci