Poziv fizičkim licima da izvrše kategorizaciju ugostiteljskih objekata u kojima pružaju usluge smeštaja

Ministarstvo turizma i omladine poziva fizička lica da izvrše kategorizaciju ugostiteljskih objekata u kojima pružaju usluge smeštaja.

Zakonom o ugostiteljstvu („Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) propisana je obaveza ugostitelja koji pruža usluge smeštaja u objektima domaće radinosti (kuća, apartman i soba) i objektima seoskog turističkog domaćinstva, da izvrši kategorizaciju tih objekata.

Zahtev za kategorizaciju se podnosi preko eTuriste.

S tim u vezi pozivamo sva fizička lica koja usluge smeštaja pružaju na način suprotan navedenom zakonu, da se u što kraćem roku obrate jedinici lokalne samouprave i podnesu zahtev za kategorizaciju ugostiteljskog objekta za smeštaj (kuća, apartman, soba ili seosko turističko domaćinstvo).

Po dobijanju rešenja o kategorizaciji ugostiteljski objekat i ugostitelj će biti evidentirani u sistem eTuriste, na koji način će, u skladu sa pozitivnim propisima, moći da nastave sa pružanjem ugostiteljskih usluga smeštaja na zakonit način.

Fizičko lice u navedenim kategorisanim objektima ugostiteljske usluge može da pruža neposredno ili preko posrednika, koji može biti samo pravno lice ili preduzetnik. U slučaju posredovanja fizičko lice i posrednik zaključuju međusobni ugovor koji se radi evidentiranja dostavlja organu jedinice lokalne samouprave.

U suprotnom, na osnovu člana 92. stav 1. tačka 9) navedenog zakona fizičko lice je prekršajno odgovorno, a zaprećene kazne se kreću u rasponu od 150.000 do 350.000 dinara. Možete se obratiti i Ministarstvu turizma i omladine putem mejla turizam@mto.gov.rs ili eturista@mto.gov.rs, kao i na telefone: 011/31-49-670 i 011/31-39-671, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Prethodni članci