Predstavnici Udruženja „Društvo Roma“ Zaječar u saradnji sa volonterima i TOC-om održali forum „Manipulacijom do diskriminacije!“

Predstavnici Udruženja „Društvo Roma“ Zaječar u saradnji sa volonterima i Timočkim Omladinsim Centrom iz Zaječara, održali su forum „Manipulacijom do diskriminacije!“.

Predstavnici Udruženja "Društvo Roma" Zaječar u saradnji sa volonterima i TOC-om održali forum "Manipulacijom do diskriminacije!"

Zainteresovani mladi ljudi mogli su ovom prilikom da saznaju više o diskriminaciji i vršnjačkom nasilju, a da ujedno i da nauče nešto novo. Forum je bio interaktivnog karaktera.

Predstavnici Udruženja "Društvo Roma" Zaječar u saradnji sa volonterima i TOC-om održali forum "Manipulacijom do diskriminacije!"

„Okupili smo se ovde kako bi sproveli forum ‘Manipulacijom do diskriminacije’, koja je treća i poslednja po redu aktivnost u okviru projekta ‘Perspektiva za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji’. Forumu prisustvuje tridesetak mladih ljudi, sa ciljem da podržimo mlade i damo im podršku i podignemo svest kod mladih o značaju prepoznavanja diskriminacije i o značaju reagovanja na istu“ istakla je Jovana Jovanović, volonter.

Predstavnici Udruženja "Društvo Roma" Zaječar u saradnji sa volonterima i TOC-om održali forum "Manipulacijom do diskriminacije!"

U okviru foruma organizovane su edukativne radionice na temu diskriminacije i tolerancije, koje su realizovali dvoje iskusnih omladinskih radnika – Tatijana Marikanović i Darko Nikolić. Tokom prvog dela foruma omladinski radnici govorili su na temu diskriminacije, dok su u drugom delu foruma diskutovali sa prisutnima o realizovanim radionicama, kao i o posledicama diskriminacije po mentalno zdravlje mladih koji su žrtve diskriminacije. Sa mladima se razgovaralo i o servisima i o savetovalištima koja su trenutno dostupna njima.

Predstavnici Udruženja "Društvo Roma" Zaječar u saradnji sa volonterima i TOC-om održali forum "Manipulacijom do diskriminacije!"

„Ono što je nama cilj jeste da ove mlade ljude osvestimo o značaju prepoznavanja diskriminacije, jer oni na to nailaze jako često u školi, na ulici, u prodavnici, pa čak i u porodici. Ovde smo upravo zbog toga da naučimo kako da reagujemo na diskriminaciju i na bilo koji oblik nasilja ne treba da ćutimo. Ne treba ni da imamo određene odbrambene mehanizme koji nisu zdravi, već da se obratimo nekom do servisa pomoći i da na taj način napravimo sigurno okruženje ne samo za ove mlade ljude, nego i za ostale u ovom gradu, a i šire“ rekao je Darko Nikolić, omladinski radnik i edukator, TOC Zaječar.

Cilj foruma je da se da se kroz direktan razgovor sa mladima radi na osmišljavanju predloga novih servisa ili unapređenjua postojećih, a koji bi mladima pomogli u rešavanju problema koje imaju ili koje budu imali.

Predstavnici Udruženja "Društvo Roma" Zaječar u saradnji sa volonterima i TOC-om održali forum "Manipulacijom do diskriminacije!"

„Utisci su odlični. Radionica je mnogo zanimljiva i naučili smo mnoge stvari o diskriminaciji i o tome kako se ljudi generalno osećaju kada su diskriminisani ili povređeni. Imam iskustva i iskreno se osećam sigurnije kada pričam o tim iskustvima na radionici“ kazala je Nina Milenković, učesnik.

Predstavnici Udruženja "Društvo Roma" Zaječar u saradnji sa volonterima i TOC-om održali forum "Manipulacijom do diskriminacije!"

Forum je sproveden u okviru projekta „Perspektiva za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji”, koji se realizuje u okviru Nemačke razvojne saradnje sprovodi Deutsche Gesellschaft mr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine.

Prethodni članci