Prijava za raspodelu merkantilnog kukuruza do 23. novembra

U Zaječaru je održana 59. sednica Saveta Zaječarskog upravnog okruga na kojoj je bilo reči o raspodeli 15 hiljada tona merkantilnog kukuruza iz robnih rezervi države, koji će biti podeljen individualnim poljoprivrednim proizvođačima – odgajivačima mlečnih krava. 

Poljoprivrednici treba da podnesu adekvatnu dokumentaciju u predviđenom roku na javni poziv koji je u toku, ističe načelnik Zaječarskog upravnog okruga Vladan Paunović.

„Odlukom Vlade Republike Srbije 15 hiljada tona merkantilnog kukuruza iz robnih rezervi države biće podeljeno individualnim poljoprivrednim proizvođačima – odgajivačima mlečnih krava. Ovo je jedna ozbiljna akcija države kojom pokazuju znak da treba i ovoj grani da se pomogne. Ono što poljoprivrednici treba da urade je da podnesu adekvatnu dokumentaciju u predviđenom roku na javni poziv koji je u toku. Kada govorimo o Zaječarskom upravnom okrugu, za prošlu godinu bilo je 489 takvih gazdinstava, da li će svi ostvariti to pravo i dobiti do 240 kilograma po jednom grlu, zavisi od toga da li će ispuniti uslove. To će se znati krajem novembra ili početkom decembra kada se otvore ti zahtevi i kada se vidi da li su adekvatni. Država je odredila distributivne centre odakle će se distribuirati taj kukuruz. Kada su u pitanju lokalne samouprave Zaječarskog okruga distribucija će se vršiti po redosledu iz mesta koje država odredi“, rekao je Paunović.

Paunović je dodao da je Vlada Srbije preporučila lokalnim samupravama da se što adekvatnije i ozbiljnije uključe u celu ovu priču, da se pomogne individualnim gazdinstvima, pre svega u pogledu preuzimanja i distribucije merkantilnog kukuruza.

Ovu akciju pratiće poljoporivredne stručne službe i lokalne samouprave uz pomoć republičkih organa.

„Pozivamo poljoprivredne proizvođače da podnesu prijavu za pomoć, a sva dokumentacija koja se podnosi ne sme biti starija od 15 dana. Uslov za dobijanje ove pomoći je da je poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu, da je ostvarilo premiju u 2021. godini, da nije koristilo državno zemljište u zakupu. Ukoliko je zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima za dobijanje pomoći od države potrebna pomoć oko popunjava dokumantacije, mogu je potražiti u ‘Agroznanju’. Zahtev za dobijanje merkantilnog kukuruza, zainteresovani poljoprivredni proizvođači treba da pošalju preporučenom pošiljkom na adresu Poljoprivredne savetodavne službe“ kaže Slavica Dželatović, direktor Poljoprivredne službe „Agroznanje“ Zaječar.

Nakon isteka datuma za prijavljivanje, prijave će biti obrađene i biće formirana rang lista.

Takođe, Poljoprivredna stručna služba Knjaževac uključena je u ovu akciju.

„Količina po muznom grlu je do 240 kilograma. Po podacima kojima raspolažemo ima u Knjaževcu 270 poljoprivrednih proizvođača koji su prošle godine ispunili uslove za subvencije po osnovu predatog mleka. Pozivamo poljoprivredne proizvođače da se prijave Poljoprivrednoj stručnoj službi radi popunjavanja aplikacije i provere dokumentacije. Nepotpunu i neblagovremenu dokumentaciju Poljoprivredna stručna služba će odbijati“ kazao je Dragan Kočić, direktor Poljoprivredne stručne službe Knjaževac.

Rok za podnošenje prijava za pomoć države je 23. novembar 2022. 

Prethodni članci