Prijavi se na obuku za QA testere i Asistenta projektnog menadžera u IT-u i budi stipendista TOC-a

TOC uz podršku Ministarstva turizma i omladine, a u okviru projekta Digitalni POMAK 2.0, organizovaće obuku za QA (Quality Assurance) i obuku za Asistentna projektong menadžera u IT-u.

Obuke su namenjene svima koji su želeli da budu deo IT sektora, ali da ne uče kako da rogramiraju.

Obuka za QA testing – provera kvaliteta softvera

S porastom izrade različitih softvera, aplikacija, sajtova, tj. Programiranja različitih softvrskih rešenja sve je veća i potreba za testiranjem tih proizvoda i proverom njihove ispravnost, kako pre puštanja u etar, tako i tokom njihovog života i razvoja.

QA testeri softvera su zanimanje koje je sve više traženo u IT svetu i svetu programiranja. Zadatak QA testera je da rade na traženju grašaka u softverima i ukazivanje na njih, kako bi programeri radili na otkalanjanju bagova na različitim softvrskim rešenjima, kako bi ona ispunjavala određene standarde kvaliteta izrade i funkcionisanja softvera.

Zbog sve većeg tržišta, broja proizvoda, a samim tim i konkurencije, mesta za greške nema ili se moraju svesti na minimum, kako bi baš taj proizvod, zahvaljujući svom kvalitetu i ispravnosti bio preporuen od strane korisnika drugim korisnicima. Samim tim, potražnja za QA testerima je dostigla isti nivo potražnje developera, dok može da se desi da potražnja za QA testerima bude i veća nego potražnja za programerima.

Šta ćete naučiti na obuci za QA testere?

 • Kako izgleda proces nastajanja, ali i razvijanja i u napređivanja softvera i vebsajtova?
 • Koje su osnove teorije testiranja softvera?
 • Koje se sve platforme i alati koriste u testiranju softvera?
 • Koji su sve niovi, metode i vrste testiranja softvera?
 • Kako da formiraš proces testiranja i kako da napraviš plan testiranja?
 • Šta je test strategija i kako je napraviti?

Obuka za Asistenta projektnog menadžera u IT-u

Pozicija Projektnog menadžer i asistenta projektnog menadžera ključne su u funkiocnisanju kako velikih, tako i manjih IT firmi.

Projektni menadžer i asisten projektnog menadžera su osobe zadužene za komunikaciju za developerima, dizajnerima, testerima, ali i klijentima. Oni predstavljaju osobe čiji je zadatak da od klijenta prikuplja sve relevantne informacije neophodne developerima i dizajnerima za razvoj proizvoda.

Asistent projektnog menadžera IT projekata je pored projektnog menadžemnta ključna za razvoj jednog IT projekta.

Šta ćete naučiti na obuci za Asistentna projektnog menadžera u IT-u?

 • Koji je životni ciklus jednog IT projekta – kako se projekat započinje, kako dizajnira, razvija, ali i kako se proverava kvalitet jednog IT projekta?
 • Koje su to metode i tehnike upravljanja projektom?
 • Kako izgleda organizacija jednog IT projekta?
 • Kako upravljati vremenom, rizicima i troškovima jednog IT projekta?
 • Koliko su važne i kako steći veštine komunikacije, timskog rada i veštine ugovaranja na IT projektu?

Ko može da se prijavi na obuke?

 • Mladi od 18 do 30 godina iz Zaječara
 • Mladi koji bi hteli da budu deo deo IT industrije
 • Mladi bez prethodnog programerskog znanja

Kako se prijaviti na obuke?

Za obuku se možete prijaviti popunjavanjme kratkog online formulara

Rok za prijavu je 5. septembar 2023. godine. Do 23:59, a rezultati selekcije učesnika biće poznati do 7. septembra 2023. godine. Odabrani učesnici biće obavešteni putem e-maila koji budu ostavili u prijavi.

Obe obuke biće realizovana u Zaječaru, u Prostoru za POMAK, tokom septembra i oktobra meseca. Svaka obuka imaće po 20 radionica.

Nakon završenog kursa, po dvoje najaktivnijih sa oba kursa imaće priliku da prođu plaćenu praksu u 2 IT firme.

Neophodno je da polaznici poseduju lap top računar i osnovna znanja za korišćenje računara.

Svi polaznici obuke potpisaće ugovor o stipendiranju koji podrazumeva da TOC snosi sve troškove za organizaciju obuka, a da ste vi obavezni da prisustvujete svim modulima obuka.

Po ispunjenju ugovornih obaveza i uspešnog završetka programa obuke, učesnicima će biti dodeljeni sertifikati o završenim obukaka i stečenim osnovnim znanjima za poziciju QA testera, odnosno za poziciju Asistetna projekt menadžera u IT-u.

Kompletne troškove učešća na Obuci za QA testere, kao i na obuci za Asistentna projektnog menadžera pokriva TOC, uključujući i troškove, ishrane i osveženja na obukama, honorare predavača, kao i materijala neophodnih za realizaciju obuke.

Tvoje prisustvo tokom trajanja cele obuke biće obavezno.

Za više informacija možete kontaktirati TOC na konkurs@toc.rs ili putem telefona 069 4441 091

Projekat “Digitalni POMAK 2.0” sprovodi TOC Asocijacija za razvoj održivih zajednica, finansira Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije.

Prethodni članci