Prodajna izložba akvarela, crteža i kolaža Momčila Živića

Povodom Dana žena u Galeriji Radul begovog konaka u četvrtak, 7. marta biće otvorena prodajna izložba akvarela, crteža i kolaža Momčila Živića.

Momčilo Živić je rođen 1947. godine u Kalni. Završio je Višu pedagošku školu u Beogradu 1972. Bio je član likovne „Grupe 72“. Radio je kao nastavnik likovne kulture. Imao je više samostalnih i grupnih izložbi.

Prodajna izožba će biti otvorena do 22. marta, a posetioci će izložbu moći da razgledaju i kupe dela radnim danima od 8 do 16 časova. 

Prethodni članci