RARIS: Na sastanku u Vidinu započela identifikacija prekograničnih projekata

RARIS: Na sastanku u Vidinu započela identifikacija prekograničnih projekata

U Vidnu (Bugarska) održan je sastanak posvećen identifikaciji projektnih ideja i partnera za prekogranične projekte sa Bugarskom, a na temu kulturnog nasleđa.

Sastanak je organizovan na inicijativu RARIS-a i Oblasne administracije Vidin i okupio je predstavnike muzeja (Lepenski vir, Muzej Krajine, Narodni muzej Zaječar, Regionalni istorijski muzej Vidin i Istorijski muzej Belogradčik), opština (Vidin, Belogradčik, Boljevac i Negotin) i kulturnih institucija iz Vidina i Boljevca.

Svi oni su razgovarali o potencijalnim zajedničkim projektima kojima bi konkurisali na novom programu Prekogranične saradnje INTERREG IPA Srbija – Bugarska.

Priprema ovog Programa je u završnoj fazi i prvi poziv za podnošenje projekata se očekuje krajem ove ili početkom naredne godine. Program Prekogranične saradnje INTERREG IPA Srbija – Bugarska će na raspolaganju imati oko 38 miliona evra bespovratnih sredstava, a podrška kulturnom nasleđu je jedan od prioriteta Programa.

Na sastanku je predstavljeno desetak ideja za potencijalne projekte. Za jedan broj potencijalnih projekata je dogovoreno da se analizira mogućnost ubrzanog kompletiranja projektno – tehničke dokumentacije, a za ostale da se utvrdi zainteresovanost i mogućnosti kofinansiranja.

Na narednom sastanku koji će biti održan u Srbiji, preciznije će se definisati, kako zajednički projekti, tako i partnerstva.

Prethodni članci