Sednica lokalnog parlamenta, 14. po redu, u Zaječaru 21. februara

U velikoj sali Gradske uprave Zaječar, biće održana 14. sednica lokalnog parlamenta, u utorak, 21. februara 2023.

Na dnevnom redu će se naći 31 tačka, o kojoj će odbornici lokalnog parlamenta u Zaječaru raspravljati. Početak sednice je u 10:00 sati.

Odbornici Skupštine grada Zaječara odlučivaće o Predlogu Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Zaječara za 2022. godinu; o Predlogu Odluke o otpisu potraživanja grada Zaječara prema preduzeću Akcionarsko društvo „Ikarbus“ fabrika autobusa i specijalnih vozila Beograd; o Predlogu Odluke o pokretanju postupka poveravanja obavljanja komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara; o Predlogu Rešenja o imenovanju Stručnog tima za davanje koncesije za linijski prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju na teritoriji grada Zaječara.

Na dnevnom redu 14. sednice naćiće se i Pretres Predloga Rešenja o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja sredstava u javnoj svojini od JP „Direkcija za izgradnju“ Zaječar na Grad Zaječar; Pretres Predloga Odluke o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na korišćenje u nepoljoprivredne svrhe; Pretres Predloga Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara za 2023. godinu; Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Programa praćenja kvaliteta površinskih voda na teritoriji grada Zaječara za 2023. godinu; Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Programa praćenja nivoa komunalne buke na teritoriji grada Zaječara za 2023. godinu.

Takođe, odbornici će odlučivati o Predlogu Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru; o Rešenju o davanju saglasnosti na Plan rada za 2023. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, kao i na Finansijski plan za 2023. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru.

Na dnevnom redu ove sednice naćiće se i Pretres Predloga: Rešenja o usvajanju Izveštaja o poslovanju Turističke organizacije grada Zaječara od 01. januara do 31. decembra 2022. godine; Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji program rada za 2023. godinu Turističke organizacije grada Zaječara; Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Turističke organizacije grada Zaječara za 2022. godinu; Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Turističke organizacije grada Zaječara za 2023. godinu; Pretres Predloga Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Turističke organizacije grada Zaječara.

Na sednici lokalnog parlamenta biće odlučivano i o Predlogu Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Narodnog muzeja “Zaječar“ u Zaječaru; Pretres Predloga Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja “Zaječar“ za 2022. godinu; Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja “Zaječar“ za 2023. godinu.

Odbornici će odlučivati i o Pretres Predloga: Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar za 2023. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2023. godinu Matične biblioteke „Svetozar Marković“ Zaječar; Pretres Predloga Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Matične biblioteke „Svetozar Marković“ u Zaječaru.

Na sednici će biti reči i o Predlogu Odluke o prioritetnim oblastima od javnog interesa grada Zaječara za 2023. i 2024. godinu u kojima će se podsticati projekti od javnog interesa koje realizuju udruženja; Predlogu Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o traženju prethodne saglasnosti Skupštine grada Zaječara za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar; Predlogu Rešenja o imenovanju glavnog urbaniste Grada Zaječara; Predlogu Rešenja o obrazovanju Komisije za planove grada Zaječara; Predlogu Rešenja o izmenama Rešenja o obrazovanju Drugostepene komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica; Predlogu Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar; Predlogu Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalno -stambenog preduzeća “Zaječar“ Zaječar; Predlogu Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju u Zaječaru; o Predlogu Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora predškolske ustanove „Đulići“ u Zaječaru; o Predlogu Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja; o Predlogu Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i nadzornog odbora Apotekarske ustanove „Zaječar“ u Zaječaru; o Predlogu Odluke o utvrđivanju vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti na teritoriji grada Zaječara.

Na dnevnom redu ove sednice su i odbornička pitanja.

Prethodni članci