Prvi sastanak partnera projekta “Carpathian Connects”

Regionalna agencija za razvoj istoče Srbije – RARIS u saradnji sa Rumunskom asocijacijom za inovacije i transfer tehnologija Mehedinci realizuje projekat „Carpathians Connects”. Projekat se ralizuje u okviru Interreg-IPA Programa prekogranične saradnje Rumunija-Srbija. Opšti cilj projekta je podrška razvoju lokalnom turističkom poslvanju i održivo korišćenje prirodnog i kulturnog nasleđa kroz pružanje okvira, smernica i edukacija  za novi turistički proizvod prekograničnog planinskog turizma.

Opširnije