U Boru održana 5. sednica lokalnog parlamenta

U Boru je održana 5. sednica Skupštine grada, na kojoj se našla 41 tačka, a odlukama većine odbornika sve tačke su i usvojene. 

Najviše se raspravljalo o Planu kapitalnih investicija za period od 2022. do 2024. godine, kao i o odlukama vezane za rad javnih preduzeća u Boru. Odluke o kapitalnim investicijama za period od 2022. do 2024. godine, prema zakonu usklađuje se sa prvim gradskim rebalansom, pokretanju licitacije za pet hektara zemljišta pored Sportskog centra, namenjenog izgradnji šoping centra. Ovom dokumentom obuhvaćeni su kapitalni projekti grada koji se odnose na izgradnju infratsrukturnih objekata, na izgradnju i održavanje sistema vodovoda, kanalizacije i putne mreže, a planirani su i kapitalni projekti u vezi sa obrazovanjem.

Odbornici opozicije naglasili su da izgradnja nove bolnice mora da bude najznačajniji kapitalni projekat.

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić poručio je da se radi na spremanju Plana detaljne regulacije područja gde će biti izgrađena nova bolnica.

„Preko puta Doma zdravlja u Boru nalazi se jedna velika parcela, gde će biti izgrađena nova bolnica, crkva i obdanište koje će budžetom za 2023. biti predviđeno da se gradi. Sa Srpskom pravoslavnom crkvom smo razgovarali o početku izgradnje novog hrama na teritoriji Grada Bora, a vezano za lokaciju za bolnicu priprema se da se radi Plan detaljne regulacije područja gde će biti nova bolnica i to će graditi lokalna samouprava zajedno sa državom Srbijom“, istakao je Milikić.

Takođe, na ovoj sednici usvojene su i odluke o javno-privatnom partnerstvu za novu toplanu na biomasu u Boru, za koju je resorno Ministarstvo dalo saglasnost.

Odbornici u Bor dali su zeleno svetlo i na Odluku o izradi plana detaljne regulacije centra za upravljanje otpadom grada Bora, a usvojena je i Odluka o odobravanju otkupa stanova za stambeno zbrinjavanje izbeglih lica.

Usvojeni su i izveštaji o radu javnih komunalnih preduzeća. Prema izveštajima, samo je borski „Vodovod“ poslovao pozitivno, sa nešto više od 56 miliona dinara.

Prema odlukama odbornika, za vršioca dužnosti direktora Turističke organizacije Bor izabrana je Bobana Gramić, koja i do sada obavljala ovu funkciju.

Većinom glasova usvojena su i rešenja o razrešenju i imenovanju predsednika i članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova u Boru.

Prethodni članci