U Boru održana 7. sednica lokalnog parlamenta na kojoj je usvojena odluka o budžetu za 2023. godinu

U Boru je održana 7. sednica Skupštine grada, na kojoj se našlo 38 tačaka, a lokalni odbornici su sve tačke i usvojili većinom glasova.

Odbornici Skupštine Grada Bora usvojili su budžet grada Bora za 2023. godinu, koji iznosi 6,4 milijarde dinara, od čega je 5,8 milijardi osnovni budžet, a ostatak je preneto iz 2022. godine. Više od polovine budžeta planirano je za kapitalne investicije, ističe gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.

„Ovaj budžet je jedan potpuno razvojni budžet, koliko god ga sagledavali. Ovaj budžet vodi računa o razvoju i sela i grada Bora, a i otvara neka pitanja koja do sada nisu rešavana. Investicija za razvoj putne infrastrukture u 2023. godini je 500 miliona dinara ili očekivanih 40 do 50 kilometara puteva u selima i gradu, trotoara i svega onoga što treba da se radi. U prethodne četiri godine rekonstruisali smo 186 kilometara puteva na teritoriji grada Bora“, rekao je Milikić.

Jedan od prioriteta biće izgradnja 17 novih dečijih igrališta, izgradnja novog vrtića za decu u Novom gradskom centru i Akva parka, kao i uređenje infrastrukture, izgradnja vodovoda i nabavka opreme za borsku bolnicu.

Zeleno svetlo je dato i na treći rebalans lokalnog budžeta u 2022. godini, kojim je on uvećan za 148 miliona u odnosu na poslednji rebalans.

Na sednici lokalnog parlamenta usvojen je i Predlog Kadrovskog plana Gradske uprave grada Bora za 2023. godinu, Predlog Odluke o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora i garaža, Predlog Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije za prenos javne svojine gradu Boru KO Metovnica, Predlog Odluke o predlogu Vladi Republike Srbije za prenos javne svojine gradu Boru na stanovima koji su u svojini Republike Srbije, Predlog Odluke o izmenama odluke o finansijskoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Bora, Predlog Zaključka o usvajanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koji se primenjuje Zakon o javnim preduzećima a čiji je osnivač grad Bor za period 01.01.2022.god. do 30.09.2022. godine.

Odbornici su usvojili i planove i programe poslovanja većine javnih i javno komunalnih preduzeća za 2023. godinu. Usvojene su, između ostalog, i odluke o lokalnim komunalnim taksama i naknadama za korišćenje javnih površina.

Prethodni članci