U četvrtak VI sednica Skupštine grada Zaječara

Šesta sednica Skupštine grada Zaječara zakazana je za četvrtak, 09. decembar 2021. godine. Sednica će biti održana u sali ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu “Zoran Radmilović” u Zaječaru, Timočke bune 16, sa početkom u 9 sati.

Na ovoj sednici na Dnevnom redu će se naći 13 tačaka.

DNEVNI RED

1. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji Grada Zaječara;
2. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Plana kvaliteta vazduha na teritoriji Grada Zaječara;
3. Pretres Predloga Odluke o pristupanju izradi Programa zaštite životne sredine na teritoriji Grada Zaječara za period od 2022. do 2030. godine;
4. Pretres Predloga Odluke o dodatnoj zaštiti porodilja na teritoriji grada Zaječara;
5. Pretres Predloga:
a) Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Apotekarske ustanove „Zaječar“ Zaječar;
b) Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o osnivanju organizacionih jedinica Apotekarske ustanove „Zaječar“ Zaječar, kao i usaglašavanju sa Zakonom o klasifikaciji delatnosti i o registru jedinica razvrstavanja;
v) Odluke o radnom vremenu organizacionih jednica Apotekarske ustanove „Zaječar“ Zaječar;
6. Pretres Predloga:
a) Rešenja o davanju saglasnosti na Plan i program poslovanja Javnog komunalno-stambenog preduzeća“ZAJEČAR“ Zaječar za 2022. godinu;
b) Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalno-stambenog preduzeća“Zaječar“ Zaječar za 2020. godinu;
7. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2022. godinu;
8. Pretres Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar za 2022. godinu;
9. Pretres Predloga Odluke o izmenama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara;
10. Pretres Predloga Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Ljuba Nešić“ u Zaječaru;
11. Pretres Predloga za razrešenje predsednika, zamenika predsednika i članova Odbora za administrativna pitanja;
12. Izbor predsednika, zamenika predsednika i članova stalnih radnih tela Skupštine grada Zaječara;
13. Odbornička pitanja.

Prethodni članci