U Knjaževcu je održana 11. sednica Skupštine opštine

U Knjaževcu je održana 11. sednica Skupštine opštine na kojoj je razmatran Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Opština Knjaževac.

Lokalni parlament pozitivno se izjasnio po pitanju Izveštaja o izvršenju Odluke o budžetu Opštine Knjaževac za 2023. godinu, a usvojen je i Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Knjaževac za 2023. godinu.

Jednoglasno, odbornici su usvojili i Predlog odluke o donošenju izmena i dopuna Plana detaljne regulacije Sportsko-rekreacionog i zdravstveno-rehabilitacionog centra “Banjica”, kao i Predlog odluke o donošenju Programa energetske efikasnosti Opštine Knjaževac za period 2022-2024.

Skupština je većinom glasova donela rešenje o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora JKP “Standard” Knjaževac, kao i rešenje i imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora JP “Preduzeće za razvoj, urbanizam i izgradnju opštine Knjaževac”.

I!zvor: Opština Knjaževac

Prethodni članci