U Negotinu posađeno oko 100 sadnica drveća

U okviru uređenja, ozelenjavanja grada i podizanja drvoreda, lokalna samouprava u Negotinu je, u saradnji sa Javnim komunalnim preduzećem “Badnjevo”, nabavila sadnice u vrednosti od 461.000 dinara.

Radnici gradskog zelenila posadili su oko 100 stabala, na više lokacija, a dekorativnim zelenilom obogaćene su ulice Koste Todorović, gde je posađeno 28 stabala crvenolisnog javora, Age Rogožinarevića (kod bolnice), leva i desna strana – 21 kom, Dragoljuba Milinčića (stočna pijaca), kombinacija breza i likvidambara – 18 kom, JNA (Borsko naselje) – kuglasti Prunus – 12 stabala, Pikijeva ulica (kod Tehničke škole) kombinacija lipa i crvenolisnih lišćara – 10 komada.

Dekorativnim sadnicama lišćara i četinara oplemenjen je i centralni deo grada, kao i dečije igralište u Borskom naselju gde su posađene sadnice kedra, liriodendrona, kuglastog prunusa i dr, a na zahtev stanovnika naselja posađeno je i desetak breza u „Titovom“ ili “Brezinom” parku. Akcija ozelenjavanja biće nastavljena sledeće godine, a svi zaineresovani građani sa svojim predlozima za uređenje njihovih naselja, mogu se javiti službi gradskog zelenila.

Foto: negotin.rs

Prethodni članci