U zaječarskom Arhivu održan XIV naučno-stručni skup „Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura“

U Istorijskom arhivu „Timočka Krajina“ Zaječar održan je XIV naučno-stručni skup „Istorija medicine, farmacije, veterine i narodna zdravstvena kultura“.

Na skupu se govorilo o temama: „Institucije, događaji, ličnosti od značaja za istoriju medicine, farmacije, veterine i narodnu zdravstvenu kulturu“, „Epidemije zaraznih bolesti Timočke Krajine, Srbije i Balkana“ i „Zdravstvena politika i ekonomija kod hroničnih masovnih nezaraznih bolesti sa istorijskog aspekta“.

Učesnicima skupa najpre su se obratili direktor Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar Velibor Todorov, učitelj zdravlja dr Petar Paunović i u ime Zdravstvenog centra Zaječar direktorka Doma zdravlja dr Bojana Radojević, koja je i zvanično otvorila skup.

„Ova istorija medicine naučila nas da je u biti svakog lekara, svakog čoveka, da permanentno nadograđuje svoja znanja, primenjuje ih, menja, improvizuje i imitira sva saznanja o veštinama lečenja kroz celu istoriju medicine“ istakla je dr Bojana Radojević.

„Po broju radova i kvalitetu ovaj skup je jedan od najkvalitetnijih. Kontinuitet i tradicija koju održavamo toliki niz godina, od 2006. godine je Arhiv aktivni učesnik, a pre toga je Rajačka škola zdravlja organizovala skup 1987. godine, potvrđuju da ovakvi skupovi imaju svoju opravdanost, na neki način interes javnosti. Oblast je široka i poprima pažnju mnogobrojnih autora. Iako je toliko puta organizovan ovaj naučni skup tema još nije iscrpljena. Mi temu stalno proširujemo, unapređujemo, modernizujemo i nadam se da ćemo i u narednom periodu nastaviti sa organizcijom ovog skupa na zadovoljstvo pre svega istraživača koji crpe iz istorije medicine, farmacije, veterine iskustva koja mogu da primene i u sadašnjosti i neiscrpni je izvor kako samih zainteresovanih strana tako i opšte javnosti u Timočkoj Krajini, pa i u Srbiji. Takođe, predstavljen je i Zbornik radova sa prethodnog 13. skupa. Svake godine osnovna tema su ljudi i događaji, kao i vreme, teme vezane za istoriju medicine, farmacije i veterine i ostale dve teme menjamo“ poručio je Velibor Todorov, direktor Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar.

Todorov je dodao da je ovo najveći skup posle 2017. godine, sad sa 24 autora.

Ovom prilikom, učestvovalo je 24 autora iz Srbije, Bugarske i sa Kosova i Metohije.

Organizatori ovog stručnog skupa su Istorijski arhiv „Timočka Krajina“ Zaječar, Srpsko lekarsko društvo – podružnica Zaječar, Srpsko lekarsko društvo Srbije, Institut za savremenu istoriju Beograd, Arhiv Srbije Beograd i Rajačka škola zdravlja.

Prethodni članci