U Zaječarskom upravnom okrugu formirane četiri jedinice civilne zaštite

Povodom Svetskog dana civilne zaštite, u sali Zaječarskog upravnog okruga održana je svečana sednica Okružnog štaba za vanredne situacije.

Na sastanku je istaknuto da su u Zaječarskom upravnom okrugu formirane četiri jedinice civilne zaštite: dva voda za zaštitu od požara, jedan vod za zaštitu i spasavanje iz ruševina i jedan vod za pružanje prve pomoći i zbrinjavanje.

Svetski dan civilne zaštite obeležen u Zaječaru
Vladan Paunović – načelnik Zaječarskog upravnog okruga

“Do sada, na prostoru Srbije, formirano, opremljeno i osposobljeno preko 200 jedinica civilne zaštite. Da je preko 100 njih, sa oko 2500 pripadnika, apsolutno edukovano i specijalizovano za rad u najtežim uslovima, po raznim pitanjima. U Zaječarskom upravnom okrugu formirane su četiri jedinice civilne zaštite: dva voda za zaštitu od požara, jedan vod za zaštitu i spasavanje iz ruševina i jedan vod za pružanje prve pomoći i zbrinjavanje. Srbija se sve više svrstava u red zemalja koje će imati osposobljenu jedinicu civilne zaštite koja će moći da odgovari svim izazovima“, istakao je Vladan Paunović, načelnik Zaječarskog upravnog okruga.

Međunarodna organizacija za civilnu je na Generalnoj skupštini 1990. godine ustanovila 1. mart kao Svetski dan civilne zaštite.

Svetski dan civilne zaštite obeležen u Zaječaru

Prethodni članci