U Zaječaru objavljena konačna lista krajnjih korisnika za sve mere energetske efikasnosti

U Zaječaru je objavljena lista krajnjih korisnika za sve mere energetske efikasnosti.

Na osnovu Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode po Javnom pozivu Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti i Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji grada Zaječara za 2022. godinu, kao i na osnovu Zapisnika sa 8. sednice, održane dana 24.02.2023. godine, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, utvrdila je KONAČNU LISTU krajnjih korisnika za sve mere energetske efikasnosti u Zaječaru.

Utvrđuje se konačna lista krajnjih korisnika za sve mere energetske efikasnosti izabranih u skladu sa uslovima propisanim Javnim pozivom za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji grada Zaječara za 2022. godinu.

Na konačnu listu krajnjih korisnika, podnosioci prijava, kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 8 (osam) dana od dana njenog objavljivanja.

Konačna lista krajnjih korisnika za sve mere energetske efikasnosti objaviće se na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Zaječara, na zvaničnoj internet stranici Grada Zaječara i dostaviće se Gradskom veću grada Zaječara.

KONAČNA LISTA

Izvor: Grad Zaječar

Prethodni članci