Zaječar: Objavljena konačna lista krajnjih korisnika za meru ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama

U Zaječaru je objavljena konačna lista krajnjih korisnika za meru ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama.

Na osnovu Pravilnika o sufinansiranju energetske sanacije porodičnih kuća i stanova putem ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote po osnovu Javnog poziva za sufinansiranje programa energetske sanacije stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova i Javnog poziva za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Zaječara za 2022. godinu, kao i na osnovu Zapisnika sa 8. sednice, održane dana 24.02.2023. godine, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, utvrdila je KONAČNU LISTU krajnjih korisnika za meru ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama.

Utvrđuje se konačna lista krajnjih korisnika izabranih u skladu sa uslovima propisanim Javnim pozivom za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama i unapređenje termotehničkog sistema putem ugradnje kalorimetara, cirkulacionih pumpi, termostatskih ventila i delitelja toplote na teritoriji grada Zaječara za 2022. godinu, za meru „Ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama“.

Na konačnu listu krajnjih korisnika, podnosioci prijava, kod kojih je izvršen terenski obilazak, imaju pravo prigovora Komisiji u roku od 8 (osam) dana od dana njenog objavljivanja.

Konačna lista krajnjih korisnika za meru „Ugradnja solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama“ biće objavljena na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Zaječara, na zvaničnoj internet stranici Grada Zaječara i dostaviće se Gradskom veću grada Zaječara.

KONAČNA LISTA

Izvor: Grad Zaječar

Prethodni članci