U Zaječaru održana 11. sednica lokalnog parlamenta

11. sednica Skupštine grada Zaječara

Održana je 11. sednica Skupštine grada Zaječara.

Odbornici su većinom glasova usvojili Odluku o javnim priznanjima Grada Zaječara, koji se po pravilu, dodeljuju na Dan grada. Javna priznanja koja su ustanovljena i koja će biti dodeljivana prilikom obeleževanja Dana grada, 6. oktobra su: Zvanje “Počasni građanin” Zaječara, Oktobarska nagrada Grada Zaječara, Nagrada Grada Zaječara „Nikola Pašić“, Nagrada Grada Zaječara „Hajduk Veljko“, Nagrada Grada Zaječara „Svetozar Marković“ i Povelja.

Odbornici su usvojili i Predlog Odluke o pristupanju Plana detaljne regulacije za uređenje Spomen park šume „Kraljevica“, Predlog Odluke o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane na teritoriji KO Brusnik, Predlog Odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja urbanog područja grada Zaječara i opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac, Predlog Odluke o pristupanju izradi Strategije za mlade grada Zaječara, Predlog Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Zaječara za period 2023-2025. godine, Predlog Odluke o pristupanju izradi Plana javnog zdravlja grada Zaječara za period 2023-2029. godine, kao i Predlog Odluke o pristupanju izradi Lokalnog akcionog plana za upravljanje migracijama na teritoriji grada Zaječara.

Takođe, odbornici su usvojili i Predlog Odluke o potpisu potraživanja po osnovu neizmirenih ustupljenih javnih prihoda grada Zaječara subjektu privatizacije „Društvo za održavanje zgrada“ d.o.o. Beograd, Predlog Odluke o izmeni i dopuni odluke o subvencionisanju gradskog i prigradskog linijskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara,

Odbornici su većinom glasova usvojili Predlog Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ na cenovnik o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanju nepropisno parkiranih vozila na teritoriji grada,kao i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti tom preduzeću na cenovnik na redovnom održavanju ulica i puteva, kao i Predlog rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora tog javnog preduzeća.

Odbornici su usvojili i predloge rešenja o usvajanju godišnjeg i finansijskog izveštaja o radu, za prošlu godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“, rešenja o davanju saglasnosti na plan i program rada, kao i na finansijki plan za 2022. godinu te ustanove, kao i Predlog odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža ta ustanova za ovu godinu.

Zeleno svetlo je dato i na Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na finansijski plan za 2022. godinu Matične biblioteke „Svetozar Marković“, na Rešenje o prestanku članstva u Upravnom i Nadzornom odboru Fondacije „Zoran Radmilović“ u Zaječaru, na Rešenje o razrešenju člana Nadzornog i Upravnog odbora zaječarskog pozorišta, kao i na Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o traženju prethodne saglasnosti Skupštine grada Zaječara za raspisivanje javnog konkursa za imenovanje direktora zaječarskog pozorišta.

Na sednici Skupštine grada, odbornici su usvojili Predloge rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora Ekonomsko-trgovinske škole, Gimnazije, Tehničke škole, Osnovne škole „Ljuba Nešić“, Osnovne škole „Desanka Maksimović“, Osnovne škole „Hajduk Veljko“, Osnovne škole „Ljubica Radosavljević Nada“, Osnovne škole „Đura Jakšić“, Osnovne škole „Jeremija Ilić Jegor“ u Rgotini, Osnovne škole „Vladislav Petković Dis“ u Grljanu, Osnovne škole „Dositej Obradović“ u Vražogrncu, Osnovne škole „15. maj“ u Malom Jasenovcu, Osnovne škole „Jovan Jovanović Zmaj“ u Salašu, Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Jelena Majstorović“, kao i Osnovne škole za muzičko obrazovanje „Stevan Mokranjac“.

Prethodni članci