U Zaječaru održana 55. sednica Gradskog veća

U velikoj sali Skupštine grada Zaječara održana 55. sednica Gradskog veća, kojom je predsedavao predsednik Gradskog veća i gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.

Gradski većnici su usvojili Nacrt Odluke o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu, Nacrt Odluke o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2022. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni, kao i Nacrt Odluke o izmeni Odluke o organizovanju, finansiranju i uslovima rada Savetnika za zaštitu prava pacijenata.

Zeleno svetlo je dato i na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar za 2023. godinu, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2023. godinu, na Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju“ Zaječar- u likvidaciji, na Nacrt Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja „Zaječar“ u 2021. godini, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja „Zaječar“ za 2022. godinu, na Nacrt Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja Narodnog muzeja „Zaječar“ u 2021. godini, na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Finansijski plan Narodnog muzeja „Zaječar“ za 2022. godinu i na Nacrt Programa za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara za 2023. godinu.

Na 55. sednici Gradskog veća usvojen je i Nacrt Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole u Zaječaru, Nacrt Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar, Predlog Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu materijala i/ili opreme u okviru projekta „Kad žene vode – faza II“ i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na izmenu Programa Sportskog saveza grada Zaječara za 2022. godinu.

Izvor: Grad Zaječar

Prethodni članci