U Zaječaru održana 81. sednica Gradskog veća

Danas je u velikoj sali Skupštine grada održana 81. sednica Gradskog veća u Zaječaru, kojom je predsedavao Boško Ničić gradonačelnik Zaječara.

Gradski većnici su usvojili Nacrt Odluke o drugoj izmeni i dopuni budžeta grada Zaječara za 2023. godinu, sa izmenom Kadrovskog plana za 2023. godinu, Nacrt Odluke o usvajanju Plana razvoja grada Zaječara za period od 2023. do 2029. godine, Nacrt Godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2023. godinu, Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Istorijskog arhiva „Timočka Krajina” Zaječar, kao i Nacrt Odluke o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad „Zaječar” u Zaječaru za 2023. godinu.

Zeleno svetlo je dato i na Nacrt Odluke o izmenama Odluke o osnivanju Turističke organizacije grada Zaječara, na Nacrt Rešenja o imenovanju direktora Turističke organizacije grada Zaječara, na Nacrt Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog-stambenog preduzeća „Zaječar” Zaječar, na Nacrt Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje” Zaječar i na Predlog Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji grada Zaječara.

Prethodni članci