U Zaječaru raspisan Javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova

Na osnovu Odluke Gradskog veća grada Zaječara raspisan je Javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zaječara.

Mere energetske sanacije sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji grada Zaječara. Domaćinstva koja ispunjavaju uslove za dodelu sredstava na osnovu Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zaječara za 2023. godinu mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem ovog javnog poziva.

Cilj sprovođenja mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova je unapređenje energetske efikasnosti u stambenom sektoru i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji grada Zaječara.

Javni poziv će trajati do utroška finansijskih sredstava za realizaciju projekta „Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji“, a najduže do 30.11.2027. godine.

Dokumentacija se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom: „Prijava za javni poziv za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova – NE OTVARATIˮ. Na poleđini koverte navesti kontakt podatke podnosioca prijave.

Prijave se dostavljaju neposredno ili preporučenom poštom, na šalteru Gradskog informativno – uslužnom centra, Gradske uprave grada Zaječara, Trg oslobođenja, br. 1 ili preporučeno poštom na adresu: Gradska uprava grada Zaječara, ODELjENjE ZA OBJEDINjENE JAVNE NABAVKE I LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ/ Komisija za realizaciju mera energetske sanacije.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva zainteresovana lica se mogu obratiti na kontakt telefon 019/444-600 lok. 4232 i lok. 4109 ili elektronsku adresu: e-mail: lidija.petkovic@zajecar.info ili dragan.mincic@zajecar.info.

Više informacija na sajtu Grada Zaječara www.zajecar.info.

Izvor: Grad Zaječar

Prethodni članci