U Zaječaru raspisan Poziv za angažovanje mentora/ke za potrebe projekta „Kad žene vode“

U skladu sa Ugovorom o partnerstvu potpisanog između Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women) i Grada Zaječara, Grad Zaječar i Gradska uprava Zaječar raspisali su Poziv za angažovanje mentora/ke za potrebe projekta „Kad žene vode“ – Faza II.

Projekat „Kad žene vode – faza II“ raspisan je u okviru projekta „Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, faza II“, koji finansira Evropska unija.

U ovom projektu učestvovaće 11 žena koje su prošle edukacije u prvoj fazi projekta „Kad žene vode“. Njima će biti pružena mentorska pomoć pri izradi biznis planova sa kojima će moći da konkurišu za materijal ili opremu kako bi osnovale poljoprivredno gazdinstvo i bavile se ruralnim turizmom, ili unapredile svoje poslovanje.

Prijavljeni/e će o rezultatima selekcije biti obavešteni najkasnije do 12. septembra 2022. godine, nakon čega će biti obavljen razgovor sa odabranim/om mentorom/kom.

Sa mentorom/kom će biti zaključen Ugovor o delu kojim će se definisati međusobna prava i obaveze. Novčana naknada iznosi 20.000 dinara u bruto iznosu i biće isplaćena u celosti nakon izvršene usluge.

Angažovani/a mentor/ka imaće obavezu kreiranja Prijavnog obrasca – Biznis plana kojim će učesnice projekta konkurisati za materijal ili opremu i edukacije učesnica i pružanja pomoći pri izradi biznis planova.

Sve dodatne informacije možete dobiti slanjem e-mail na office.ler@zajecar.info ili putem telefona na 019/444-600, lokal 108, radnim danima od 07:30 do 15:30 časova.

Više informacija o ovome može se naći OVDE.

Prethodni članci