Usvojena druga izmena i dopuna budžeta grada Zaječara za ovu godinu

U Zaječaru je održana 23. sednica Skupštine grada, na kojoj je između ostalog, donesena odluka o usvajanju druge izmene i dopune budžeta grada Zaječara za 2024. godinu. Lokalni budžet uvećava se za 72.033.000 dinara zbog usklađivanja planiranih aproprijacija, kao i obezbeđivanja sopstvenih sredstava za učešće u projektima, kako bi se programski ciljevi realizovali u predviđenom roku. Nakon uvećanja, lokalni budžet u Zaječaru 2.381.463.000 dinara.

„Razlog za donošenje rebalansa budžeta Grada Zaječara je usklađivanje planiranih aproprijacija, kao i obezbeđivanje sredstava za sopstveno učešće u projektima kako bi se realizacija ciljeva programskih aktivnosti projekta izvršila u primerenim rokovima. Bilo je potrebno uvođenje aproprijacije za realizaciju projekta koji je odobren na konkursu od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, s obzirom na značajno učešće samog Grada. Uvećali smo budžet za 72.033.000 dinara i sada planirani budžet, odnosno plan prihoda i primanja, rashoda i izdataka iznosi 2.381.463.000 dinara”, naglasila je Đuričić.

Drugi rebalans budžeta usvojen je sa 27 pozitivnih glasova odbornika, a petoro odbornika glasalo je protiv. Odbornici Skupštine grada Zaječara većinom glasova usvojili su i Odluku o otuđenju nepokretnosti – kp. br. 5685/9 KO Zaječar, u ulici 14. Srpske udarne brigade u Zaječaru, iz javne svojine Grada Zaječara, javnim nadmetanjem. Kako je gradonačelnik Zaječara Boško Ničić najavio, na ovoj lokaciji dolazi veliki trgovinski lanac – „Univerexport”.

Šef Odborničke grupe „Pobeda za naš grad” dr Nenad Ristović rekao je da je na toj parceli nekada bio fudbalski teren, gde je trenirao i klub „Kanada”. „Trebalo bi voditi računa o tome da se obezbedi prostor i za treninge, za sport i rekreaciju dece, jer su školska dvorišta koja imaju sportske terene tokom popodneva zaključana. Za sve stanovnike Zaječara, posebno one u Kotlujevcu, važno je da znaju da ta katastarska parcela zapravo predstavlja fudbalsko igralište”, rekao je Ristović.

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić je istakao da je prostor koji je predmet otuđenja, bio već otuđen kada je pre 14 godina prodat slovenačkom „Tušu”, za izgradnju tržnog centra. „Nije nikakva tajna da na ovoj lokaciji dolazi veliki trgovinski lanac – ’Univerexport’, što će znatno doprineti boljoj ponudi u Kotlujevcu. U sklopu nove škole ’Hajduk Veljko’ napravili smo sportske terene, tako da deca imaju i igrališta i imaju gde da se igraju. Da ne šaljemo naše radnike, na tom terenu trava bi bila do pojasa. Grad je preuzeo bez nadoknade teren Kablova, nismo mi krivi što se Fudbalski klub ’Kablovi’ ugasio, ali smo i te kako zahvalni ljudima koji se trude da na tom terenu bar treniraju deca, koja nisu u takmičarskoj kategorijama i da tu, u tom delu grada, stvaramo i dalje podmladak za klubove koje se takmiče. Veliki broj klubova koji su zamrli u selima sada su vraćeni ‘u život’. Obezbedili smo opremu, obezbedili sve što im treba, obezbedili novac možda nije dovoljan, nije dovoljan ni približno novac koji obezeđujemo Fudbalskom klubu ’Timok’ da bi igrao Prvu ligu, trebalo bi bar jedno tri do četiri puta više, ali se trudimo”, kaže Ničić.

Na sednici je usvojena i Odluka o određivanju modela finansiranja potencijalnog projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za poveravanje obavljanja delatnosti održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Zaječara. Većinom glasova usvojena je i Odluka o izmeni Odluke o pokretanju postupka poveravanja obavljanja komunalne delatnosti linijskog gradskog i prigradskog prevoza putnika na teritoriji grada Zaječara; Odluka o usvajanju Strategije razvoja urbanog područja grada Zaječara i opština Knjaževac, Sokobanja i Boljevac; Odluka o izradi, koordinisanju sprovođenja, praćenju i izveštavanju o sprovođenju srednjoročnog plana grada Zaječara; Rešenje o davanju saglasnosti na nacrte i zaključenje akata za potrebe izgradnje solarne elektrane „Brusnik” na teritoriji grada Zaječara; usvojen je i Plan kvaliteta vazduha grada Zaječara za period od 2024. do 2031. godine; Odluka o javnim parkiralištima; Rešenje o davanju saglasnosti na prvu izmenu i dopunu Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor” Zaječar za 2024. godinu; Rešenje o usvajanju izveštaja o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja za period od 1. januara 2023. do 31. decembra 2023. godine Javnog komunalno-stambenog preduzeća „Zaječar” Zaječar. Izglasana je i odluka data na cenovnik vanrednih usluga JKSP „Zaječar”, a usvojena je i odluka o utvrđivanju ekonomske cene usluga koje pruža Centar za socijalni rad „Zaječar” za 2024. godinu. Na dnevnom redu našla su se i odbornička pitanja.

Odbornici opozicije Miloš Stojadinović, Uglješa Đuričković i Miroslav Marinković napustili su ovu sednicu, jer kako su naglasili ne žele da učestvuju u radu, zato što se njihovi predlozi ne uvažavaju. Odbornici opozicije istakli su da ne postoji dobra komunikacija između partije na vlasti i opozicije i da je zbog toga došlo do nereda na prethodnoj sednici.

Prethodni članci