Usvojena Odluka o budžetu grada Zaječara na 13. sednici lokalnog parlamenta

U Zaječaru je održana 13. sednica lokalnog parlamenta, na kojoj je između ostalog, usvojena Odluka o budžetu grada Zaječara za 2023. godinu, sa Kadrovskim planom.

Načelnica Odeljenja za finansije grada Zaječara Valentina Đuričić istakla je da je budžet povećan u odnosu na ostvarene prihode za šest meseci.

„Budžet je povećan za 8,1 odsto koliko je i bilo po uputstvu od Ministarstva finansija u odnosu na ostvarene prihode za šest meseci. Ovaj budžet smo analizirali u odnosu na ostvarene prihode za šest meseci i na dalje kada je bio gotov Nacrt odluke o budžetu, pa je tako budžet za 2023. godinu, iz svih izvora, 1 992 857 000“, rekla je Đuričić.

Gradonačelnik Zaječara Boško Ničić na sednici Skupštine grada Zaječara poručio je da će grad Zaječar u narednom periodu imati velike investicije koje će se realizovati uz pomoć države.

„Tu pre svega mislim na kanalizacionu mrežu, izgradnju kolektora za prečišćavanje otpadnih voda, a vrednost te investicije je oko 32 miliona evra. Takođe, počinjemo izgradnju Dečijeg odeljenja i Dečijeg dispanzera u Zdravstvenom centru, u vrednosti od 3,5 miliona evra“, kaže Ničić.

Odbornici su na ovoj sednici usvojili i Odluku o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu, o utvrđivanju koeficijenata za nepokretnosti po zonama i prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za 2022. godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige u najopremljenijoj zoni, Odluku o otpisu potraživanja grada Zaječara prema preduzeću za proizvodnju gumarskih i hemijskih proizvoda „Trayal“ Korporacija A.D. Kruševac, Odluku o pribavljanju gradskog građevinskog zemljišta na kp.br. 5834/61 KO Zaječar, u Zaječaru, u ul. Đure Đakovića, u javnu svojinu grada Zaječara, putem razmene neposrednom pogodbom, Odluku o otuđenju stana iz javne svojine grada Zaječara neposrednom pogodbom, Predlog Rešenja o usvajanju Finansijskog izveštaja za period od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine Javnog preduzeća “Direkcija za izgradnju“ Zaječar – u likvidaciji, Izveštaj o izvršenju budžeta za period od 01.01.2022. do 30.09.2022.godine, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalno-stambenom preduzeću „Zaječar“ na cenu toplotne energije, o davanju saglasnosti Javnom komunalno-stambenom preduzeću „Zaječar“ na cenovnik usluga redovnog izvoženja smeća u Zaječaru, kao i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti ovom javnom preduzeću na cenovnik vanrednih komunalnih usluga sa cenom izvoženja smeća sa teritorija sela u kojima je ustanovljen organizovan sistem izvoženja smeća.

Na sednici je usvojen i Predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog komunalno – stambenog preduzeća „Zaječar“ Zaječar, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća“ Timok-održavanje“ Zaječar za 2023. godinu, Predlog Rešenja o utvrđivanju teksta Oglasa o javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Timok -održavanje“ Zaječar, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar, na plan zimskog održavanja ulica i puteva na teritoriji grada Zaječara za 2022/2023. godinu, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Parkiranje, projektovanje i nadzor“ Zaječar za 2023. godinu, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Higijena Zaječar“ Zaječar za 2023. godinu, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti JKP „Higijena Zaječar“ Zaječar na cene grobljanskih usluga, Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o prenosu prava korišćenja na seoskim vodovodima, Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o radu Narodnog muzeja „Zaječar“ u 2021. godini, Predlog Rešenja o usvajanju finansijskog izveštaja za 2021. godinu Narodnog muzeja „Zaječar“, Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Plan rada Narodnog muzeja „Zaječar“ za 2022. godinu, kao i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na finansijski plan za 2022. godinu Narodnog muzeja „Zaječar“.

Odbornici su dali zeleno svetlo i na Predlog Rešenja o usvajanju Izveštaja o realizaciji Godišnjeg plana rada Predškolske ustanove „Đulići“ Zaječar za septembar 2021.- avgust 2022. godine, na Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove „Đulići“ Zaječar za radnu 2022/2023. godinu, na Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Predškolske ustanove „Đulići“ u Zaječaru, na Predlog Programa za sprovođenje mera za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara za 2023. godinu, na Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na prvu izmenu Finansijskog plana za 2022. godinu Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru, na Predlog Rešenja o obrazovanju Lokalnog saveta roditelja, na Predlog Odluke o izmeni Odluke o organizovanju, finansiranju i uslovima rada Savetnika za zaštitu prava pacijenata, na Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju Komisije za izbor direktora javnih preduzeća, kao i na Predlog Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zaječara.

Na 13. sednici Skupštine grada Zaječara usvojena su i rešenja o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora, Predlog Rešenja o prestanku mandata i imenovanju predsednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora Istorijskog arhiva „Timočka Krajina“ Zaječar, kao i Predlog Rešenja o razrešenju i imenovanju člana Nadzornog odbora Centra za socijalni rad „Zaječar“ u Zaječaru.

Izvor: Grad Zaječar

Prethodni članci