Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o Boračkoj spomenici za učesnike oružanih sukoba 1990-1999.

Vlada Republike Srbije, dana 30. marta 2023. godine, donela je Uredbu o Boračkoj spomenici koja je pravosnažno stupila na snagu dana 7. aprila 2023. godine, za učesnike oružanih sukoba 1990-1999.

Uredba odnosi se na posebno nacionalno priznanje, koje će se dodeljivati onima koji su stekli status borca po Zakonu o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica (u ratovima koji su vođeni od 1990. do 1999 godine) .

Pravo na Boračku spomenicu ostvarivaće borac ili ratni vojni invalid kome je konačnim rešenjem nadležnog organa priznato to svojstvo, kao i pali borac posthumno, na osnovu pogibije ili nestanka.

Nakon Drugog svetskog rata, zvanično je bila uređena oblast dodeljivanje partizanskih spomenica, te nakon protoka od skoro osam decenija, ovo je prvi put da je državno rukovodstvo pravno uredilo oblast dodeljivanja boračkog odlikovanja u našoj zemlji.

Još uvek ne postoje zvanični podaci o broju ljudi koji su uvedeni u registar boraca (prve, druge i treće kategorije) i postupak uvođenja u borački registar je još uvek na snazi.

Boračka spomenica dodeljivaće se prilikom proslava i obeležavanja državnih praznika, istorijskih događaja i oslobodilačkih ratova u Republici Srbiji. Dodeljivaće je ministar nadležan za poslove boračko invalidske zaštite ili lice koje on ovlasti.

Boračku spomenicu izrađivaće Narodna banka Srbije i Zavod za izradu novčanica i kovanog novca Topčider.

Boračko priznanje se sastoji od medalje, trake, vrpce, uverenja o priznanju i kutije.

Nezavisni sindikat policije pozdravlja ovu veliku i suštinski bitnu Uredbu Vlade Republike Srbije i napominje da je veliki korak načinjen u pogledu poštovanja i uvažavanja žrtve palih boraca, kao i u punom poštovanju identiteta živih boraca.

„Naše državno rukovodstvo, predvođeno predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem, ovim činom dokazuju punu državotvornu politiku usmerenu na očuvanju i negovanju boračko-istorijskog nasleđa (ratova 1990-1999 god.) i punom smislu reči uvažava žrtvu i iskazani patriotizam svojih građana-boraca. Izražavamo punu podršku predsedniku i državnom rukovodstvu Republike Srbije, i ne sumnjamo da će uporedo sa postupkom uvođenja boraca u zvanični registar, raditi i na izradi socijalnih karata u cilju daljeg rešavanja socijalno-ekonomskih stausa porodica stradalih boraca, ratnih invalida i boraca-veterana. Takođe se nadamo da će i lokalne samouprave odgovoriti svim iskazanim potrebama svojih sugrađana boraca-veterana“, navodi se u saopštenju.

Nezavisni sindikat policije koristi ovu priliku da se još jednom zahvali i iskaže veliko poštovanje prema bratskom Udruženju veterana Posebnih jedinica policije koje svojim radom i delovanjem direktno doprinosi sećanju na istorijsko postojanje jedinice, poginule, nestale, preminule, penzionisane i još uvek radno angažovane pripadnike PJP.

Takođe, NSP se zahvaljuje i SUBNORU i ostalim boračkim udruženjima koji neguju sećanje i tradiciju na svoje jedinice, heroje i saborce.

Nezavisni sindikat policije nastaviće u smeru pune podrške ka Udruženju veterana Posebnih jednica policije, kako ne bi zaboravili nijednog pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je dao svoj život i podneo žrtvu na zaštiti suverentiteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije.

Više o Uredbi na OVOM LINKU.

Prethodni članci