Servisna informacija tokom Uskršnjih praznika

Povodom Uskršnjih praznika Javno komunalno-stambeno preduzeće “Zaječar” obaveštava svoje korisnike da blagajna neće raditi u petak 14.04.2023 godine i ponedeljak 17.04.2023 godine. Javno komunalno-stambeno preduzeće “Zaječar”, povodom predstojećih uskršnjih praznika, u periodu od 14. do 17. 4. 2023 godine, za korisnike svojih usluga, organizuje dežurnu službu za hitne intervencije na liftovima, elektroinstalacijama, vodovodu i kanalizaciji u zgradama.

Potrebne brojeve telefona za rešavanje hitnih intervencija možete dobiti pozivom na broj 019/422-158, ili uvidom u dnevni raspored koji je izložen na ulazu Javnog komunalno-stambenog preduzeća “Zaječar” u Zaječaru.

  1. SERVIS LIFTOVA

U SLUČAJU KVARA NA LIFTU, KONTAKTIRATI UPRAVNIKA STAMBENE ZAJEDNICE, POŠTO SVAKA STAMBENA ZAJEDNICA IMA SVOG SERVISERA.

  1. VODOVOD I KANALIZACIJA

“PROH2O” NIKOLIČEVO 065/31-32-148, JKP VODOVOD 019/422-041

  1. ELEKTROINSTALACIJE

ELEKTROTIMOK 019/425-555

  1. VRELOVOD

NENAD MARKOVIĆ 062/884-66-33

Prethodni članci