Za potrebe Policijske uprave Zaječar opredeljeno 17 novih polaznika: Konkurs za osnovnu policijsku obuku do 29. decembra

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 1.100 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO), za stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika. i to za potrebe svih 27 policijskih uprava u Srbiji.

Svi zainteresovani, koji ispunjavaju uslove za upis, mogu se prijaviti do 29. decembra 2023. u policijskim stanicama po mestu prebivališta.

Od 1.100 polaznika Centra za policijsku obuku, 550 će se stručno osposobljavati za obavljanje poslova i zadataka uniformisanog policijskog službenika na radnom mestu policajac, 300 saobraćajni policajac za poslove saobraćajnih nezgoda i 250 na radnom mestu granični policajac.

Za područje Policijske uprave u Zaječaru opredeljeno je:

  • 8 polaznika za radno mesto policajca,
  • 5 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za poslove saobraćajnih nezgoda i
  • 4 polaznika za radno mesto graničnog policajca.

„Što se tiče starosne granice, mogu se prijaviti svi punoletni građani, koji nemaju manje od 18, ni više od 24 godine, a imaju prijavljeno prebivalište za područje Policijske uprave za koju konkurišu i ukoliko konkurišu svršeni akademci Kriminalističko-policijskog univerziteta u Beogradu – da nemaju navršenih 27 godina starosti“ istakao je major Mario Zdravković, načelnik Odeljenja policije PU Zaječar.

Kandidati za polaznike se prilikom prijave na konkurs izjašnjavaju za koje od ponuđenih radnih mesta žele da prođu stručno osposobljavanje.

Uslovi konkursa mogu se naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i sajtu Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

Prethodni članci