Zaječar: “Posredovanjem do promene“ na temu “Aktivno učešće strana u sporu/konfliktu – posredovanjem brže i jeftinije do rešenja i zajedničkog sporazuma’’

Danas je u prostorijama Regionalne Privredne komore u Zaječaru održana Konferencija  u okviru projekta “Posredovanjem do promene“ na temu Aktivno učešće strana u sporu/konfliktu – posredovanjem brže i jeftinije do rešenja i zajedničkog sporazuma’’ koju  zajedno organizuju UG “Kokoro“ – Bor i Timočki klub Knjaževac u saradnji sa Regionalnom Privrednom komorom Zaječarskog i Borskog upravnog okruga, Nacionalnom asocijacijom medijatora Srbije i Centrom za socijalni rad Bor. Šta je medijacija  rekla je ispred Nacionalne asocijacije medijatora Srbije, Ana Toskić

Zakon je unapredio pravni okvir u oblasti medijacije u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije i sa najboljom savremenom međunarodnom i uporednom praksom ali rezultati primene nisu zadovoljavajući u odsustvu sistemske suštinske podrške posredovanju u rešavanju sporova  uključujući i sudove, istakla je Marina Ristić, advokat iz Negotina

Projekat “Posredovanjem do promene“ doprinosi izgradnji demokratije i demokratskog društva kroz realizaciju Zakona u oblasti primene posredovanja u rešavanju sporova u skladu sa Međunarodnim standardima na uspostavljanju pravne stabilnosti u društvenim odnosima i vladavini prava u Borskom i Zaječarskom okrugu.

Prethodni članci

Leave a Comment