Zaječarska Tehnička škola učesnik projekta „STEAMDIVE‐Diversity in STEAM“

Tehnička škola Zaječar učesnik je projekta „STEAMDIVE‐Diversity in STEAM“, karakterističan po tome što koristi inovativne digitalne alate koji promovišu inkluziju i različitost u školama.

Na onlajn okruglom stolu održanom 12. septembra 2023. učestvovali su školski psiholog i pedagog, učenik pripadnik nacionalne manjine i dva nastavnika Tehničke škole Zaječar.

Na ovom sastanku, partneri iz Poljske govorili su o razvoju softvera, dok su ostali partneri davali konstruktivne predloge za prilagođavanje softvera krajnjim korisnicima. Svi predlozi Tehničke škole su usvojeni.

Prvi softver: MOD ‐ Mirror of Diversity

MOD softver se temelji na naprednim tehnikama računarske vizije i foto- realističnoj sintezi slika i videa lica ljudi. Kamera automatski detektuje lice učesnika i prati orijentaciju glave i izraze lica. Korisnik će moći da menja parametre modela lica (oblik očiju, oblik usta), što će omogućiti prikaz lica različitog geografskog porekla (npr. kinesko, afričko, azijsko lice) i promenu pola (muško u žensko i obrnuto).

Ovaj softver će omogućiti raznolikost konstruišući lica različitog geografskog porekla ili pola (počevši od sopstvenog lica) samo izmenom računarskih parametara lica. Aplikacija će razviti „kolektivno lice“, koje će kombinovati karakteristike lica svih korisnika MOD-a. „Kolektivno lice“ može biti simbol raznolikosti i inkluzivnosti, pružajući ideju o reprodukciji ljudi i tome kako se karakteristike njihovih predaka kombinuju kod dece.

Drugi softver: MTC ‐ Maths to Cubism

MTC je edukativni softver zasnovan na ICT učenju. Korisnik će moći da crta geometrijske oblike koristeći jednostavne i sveobuhvatne računarske funkcije, kao i da menja dimenzije, orijentaciju, boju, teksturu i debljinu oblika menjajući parametre koda. Korisnik će moći da odabere željenog kubističkog slikara i stvori slike pomoću kreiranih oblika.

Dizajn faza uključuje analizu zahteva korisnika i dizajniranje softvera uz učešće svih zainteresovanih strana, uključujući srednjoškolce, edukacione stručnjake (uključujući školske psihologe), softverske inženjere i istraživače.

Trenutno je u toku aktivnost koja ima za cilj formiranje novog kurikuluma (nastavnog plana) u okviru kojeg je zadatak Tehničke škole razvoj sledećeg koncepta:

  • Logičko rezonovanje: Analiza argumenata; Formiranje koherentnih argumenata ;
  • Ispitivanje i otvorenost: Razvijanje otvorenih – slobodnih pitanja koja istražuju prilaz problemu iz više različitih perspektiva. Rasprava o prednostima otvorenosti za nove ideje;
  • Digitalna pismenost: Procena i ocenjivanje informacija koje pružaju onlajn izvori informacija. Razumevanje kako pronaći, tumačiti i potvrditi informacije.

Sledeća aktivnost u okviru projekta „STEAMDIVE“ je organizacija onlajn radionice iz fizike (optika) i radionice koje su vezane za kreiranje jednostavnog fotoaparata, koju će organizovati nastavnici Tehničke škole Zaječar.

Partneri u projektu „STEAMDIVE“:

  • Institute of Computer Science, Foundation for Research and Technology Hellas, Grčka (FORTH);
  • Oloklirosi Single Member Private Company, Grčka (Oloklirosi);
  • DANMAR COMPUTERS SP ZOO, Poljska (DANMAR);
  • MUCUR SAGLIK SOSYAL EGITIM VE YARDIMLASMA VAKFI, Turska (MUSEV);
  • Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia, Portugalija (AEAB);
  • 11th General Lyceum of Heraklion, Grčka (GLI11).

Ceo projekat „STEAMDIVE“ ima ukupno trajanje od dve i po godine, a realizacija je počela 30. decembra 2022.

Prethodni članci