Gradu Zaječaru plaketa za doprinos unapređenju dobrog upravljanja, socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti

Gradu Zaječaru plaketa za doprinos unapređenju dobrog upravljanja, socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti

Danas je u Beogradu održan završni događaj „Pokretači promena” u organizaciji programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO”, koji je uz podršku Vlade Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, sprovela Kancelarija UNOPS u Srbiji u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština u periodu od 2018. do 2022. godine.

Među dobitnicima plakete za doprinos unapređenju dobrog upravljanja, socijalne uključenosti i rodne ravnopravnosti na lokalnom nivou je i grad Zaječar.

Naša lokalna samouprava je u pomenutom programu učestvovala sa nizom projekata među kojima su i formiranje onlajn savetovališta, uspostavljanje mehanizama za rodnu ravnopravnost kroz formiranje ženske odborničke mreže i donošenje lokalnih akcionih politika iz ove oblasti, osnaživanje žena sa sela za bavljenje ruralnim turizmom i njihova edukacija, tehnička podrška za unapređenje procedura za finansiranje projekata organizacija civilnog društva, unapređenje antikorupcijskih politika, E-uprava, edukacija i trening zaposlenih za jačanje kapaciteta iz oblasti dobrog upravljanja kao i uspostavljanje savetodavno-stručnih centara za dobro upravljanje.

Prethodni članci