Izrada Plana razvoja grada Zaječara: Strateški okvir za usmeravanje resursa lokalne zajednice

Grad Zaječar je pristupio izradi Plana razvoja- najvažnijeg razvojnog dokumenta, koji kao takav daje strateški okvir na osnovu koga se definišu konkretne aktivnosti i usmeravaju resursi lokalne zajednice.

Izrada Plana razvoja grada Zaječara se sprovodi u okviru Projekta nemačko-srpske razvojne saradnje „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji“ (PAR2EU), koji sprovode Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Balkanski centar za regulatornu reformu (BCRR) u saradnju sa Republičkim sekreterijatom za javne politike (RSJP).

Ovaj proces će u našem gradu voditi Koordinacioni tim, sastavljen od predstavnika lokalne samouprave, ali će tokom procesa značajnu ulogu imati i Partnerski forum u kome će učestvovati i ostale institucije, ustanove, privatni i civilni sektor.

Partnerski forum je kao primer dobre prakse širokog uključivanja zainteresovanih strana u proces planiranja i dobar instrument za konsultacije i stvaranje partnerstva, zamišljen da bude konsultativno telo za potrebe pripreme i praćenja sprovođenja dugoročnih planskih dokumenata, kao što je Plan razvoja jedinica lokalnih samouprava. Ovo telo pruža mogućnost okupljanja i uključivanja predstavnika lokalne zajednice, privatnog i civilnog sektora u rad Tematskih radnih grupa.

Partnerski forum, ovako zamišljen, ima značajnu ulogu u sprovođenju procesa konsultacija tokom izrade Plana razvoja, ali i kasnije u sprovođenju.

Izvor: Grad Zaječar

Prethodni članci