Na 6. sednici Skupštine grada Bora usvojena 31 odluka

U Boru je održana 6. sednica lokalnog parlamenta, a odbornici Skupštine grada Bora usvojili su 31 odluku.

Odbornici lokalnog parlamenta usvojili su predloge koji će biti upućeni Vladi Republike Srbije da se sa države na Grad Bor prenesu zemljišne parcele na kojima je predviđena izgradnja nove bolnice, sportskog kompleksa u naselju Metalurg, uređenje lokalnih puteva i izgradnja dečijih igrališta.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju poreza na nepokretnosti za sledeću godinu, uvećan za pet odsto, usvojena je i Odluka o povećanju cene „Bortravelu“ po kilometru sa 182 na 202 dinara i Predlog rešenja o povećanju cene kubnog metra vode iz Bogovine sa 3,98 na 5,65 dinara.

Usvojen Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o obrazovanju i imenovanju komisije za sprovođenje konkursa za izbor direktora u javno-komunalnim preduzećima „3. Oktobar“, „Toplane“ i „Bogovina“.

Odbornici su usvojili Predlog Odluke o pribavljanju u svojinu grada Bora akcija akcionarskog društva TPP „Centroistok“ AD Bor. Usvojeni su i izveštaji javnih preduzeća u prvih šest meseci ove godine, Program zaštite životne sredine i Plana upravljanja otpadom za period do 2031. godine. Takođe, usvojena je i odluka o dodeli stambene podrške za socijalno ugrožene stanovnike.

Prethodni članci