Predškolska ustanova „Đulići“, realuzuje Erasmus + projekat „Digitalni Đulići“

U okviru Evropskog razvojnog plana, Predškolska ustanova „Đulići“, realuzuje Erasmus + projekat „Digitalni Đulići“. Osam vaspitača Predškolske ustanove „Đilići“ boravilo je u mestu Volos, u Grčkoj. Kako bi ovladali upotrebom digitalnih alata u realizaciji vaspitno – obrazovnog rada, vaspitači su pohađali obuku „Digital Tools for active education“.

Vaspitači će unaprediti svoje digitalne kompetencije u daljem periodu, a po povratku sa obuke stečena znanja podelile su sa koleginicama.

Prvi korak u saradnji sa roditeljima bio je realizacija radionica na temu informisanja o upotrebi digitalnih alata, kako u vaspitno – obrazovnom radu tako i u porodičnom okruženju. U vrtiću „Svitac“ sa roditeljima su kroz diskusiju analizirani produkti digitalnih portfolia, postera i digitalnih priča izrađenih u alatu „Canva“, a sa decom je odigran kviz kreiran u digitalnom alatu „Kahoot“. Vaspitači ističu obostrano zadovoljstvo realizovanim aktivnostima.

Prethodni članci