U Boru održana 30. sednica Gradskog veća, na kojoj su usvojene tri odluke

U Boru je održana 30. sednica Gradskog veća, na kojoj su usvojene tri odluke.

Većnici su usvojili odluku o dodeljivanju bespovratne finansijske pomoći građanima na osnovu konkursa o povećanju energetske efikasnosti porodičnih kuća, stanova i zgrada, za zamenu stolarije, uređenje fasade i krova i nabavku toplotnih pumpi i kotlova za grejanje. Potpisivanje ugovora sa građanima koji su prošli na konkursu i izvođačima radova očekuje se do kraja godine.

„Ukupno 124 građana će dobiti bespovratna sredstva za 126 mera. Na listi dominiraju građani koji su aplicirali za program za zamenu stolarije, njih ima 96. Zastupljene su i sve ostale mere, ali u mnogo manjem obimu. Nakon donošenja odluke, predstoji izrada pojedinačnih rešenja svakom korisniku i onda ćemo moći pristupiti potpisivanju trojnog ugovora između Grada Bora, firmi koje će izvoditi radove i građana“, poručio je Igor Janković, član Gradskog veća u Boru.

Predviđeno je da radovi budu završeni do 1. marta, ali ostaje mogućnost da se rokovi produže zbog vremenskih uslova.

Usvojena je i odluka o pokretanju javne rasprave o komunalnim taksama, a prema ovoj odluci predviđeno je uvećanje komunalnih taksi za 15 odsto za deo privrede koji ostvaruje prihod veći od 50 miliona dinara, odnosno za banke, kladionice i kockarnice. Za ostale privredne subjekte cena se ne menja.

Takođe, usvojena je odluka o pokretanju javne rasprave o zakupu zemljišta u javnoj svojini, a cena zakupa zemljišta u javnoj svojini povećava se za dva odsto i na taj način biće ista, kao i u 2020. godini. Zbog podsticajnih mera za prevazilaženje korone, cena je bila umanjena za dva procenta, tako da će zauzeće javne površine sa 48 dinara, ovom odlukom biti povećano na 49 dinara.

„Tri predloga odluka koje smo usvojili, između ostalog dve najbitnije odluke za naše sugrađane jesu lokalne komunalne takse i Odluka o zauzeću javnih površina koje idu na javnu raspravu. Ono što je dobro i bitno za naše sugrađane što nismo menjali cene kada govorimo o lokalnim komunalnim taksama, pre svega se odnosi na privatnike i preduzetnike. Zadržaće se cene iz 2020. godine osim u kategorji preduzeća koja imaju prihod preko 50 miliona dinara, a to su delatnosti kojima se bave kladionice, kockarnice i banke, Grad je povećeo takse za 15 procenata. Sagledali smo da kroz ovu odluku ne opteretimo mala i srednja preduzeća, da zadržimo nivo iz 2020. godine i na taj način pospešimo razvoj preduzetništva na teritoriji Bora, jer budžet grada Bora ne raste na osnovu nameta poreza i doprinosa već na osnovu prihoda od razvoja indusrije u ovom slučaju od rudarenja. Bitno je još da je odluka o korišćenju javnih površina uvećana samo za dva procenta i to znači da je vraćena na nivo iz 2020. Tada smo zbog podsticajnih mera za prevazilaženje korone, umanjili cenu za dva procenta. Tako da će zauzeće javne površine sa 48 dinara ovom odlukom biti povećano na 49 dinara po metru kvadratnom. Na ovaj način kada držimo stabilnu politiku poreza na teritoriji grada Bora vodimo računa da direktno ne utičemo na privrednu klimu i ambijent samih preduzeća koja posluju na teritoriji grada Bora, a time i ne utičemo na takozvanu lokalnu inflaciju kroz poreze i namete preduzeća. Mislim da je ovo politika stabilnog razvoja, podrške preduzetništvu, ali isto tako kroz sve mere zapošljavanja koje sprovodimo kroz programe samozapošljavanja, prva šansa, javni radovi, stručna praksa, grad Bor vrlo odgovorno i temeljno vodi računa o privrednicima kao jednim od bitnih faktora za razvoj lokalne samouprave“, istakao je gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić.

Prethodni članci