U zaječarskoj Tehničkoj školi novi projekat Diversity In STEAM (Steamdive)

Tehnička škola u Zaječaru realizuje novi projekat „Diversity In STEAM (Steamdive)” koji obuhvata inovativne obrazovne alate za promovisanje inkluzije i različitosti u školama.

Inovativni digitalni alati koji promovišu inkluziju i različitost u školama su osnova projekta „Diversity In STEAM (Steamdive)” koji finansira „Erazmus+”, a koji je počeo 30. decembra 2022. i imao je uvodni sastanak 9-10. februara 2023.

„Steamdive” je pionirski projekat koji će kroz osmišljene radionice, koristeći metodu učenja kroz rad i digitalne alate, podstaći učenike da shvate suštinu različitosti i rade na socijalnoj inkluziji.

Nastavni materijal će se razvijati u okviru STEAM obrazovnog okvira sa fokusom na inkluziju i različitost, kako bi se postigao najbolji mogući rezultat za krajnje korisnike, učenike. Nastavnici će kreirati nastavni plan i program i aktivnosti za radionice, dopunjene naučnim podacima, likovno-umetničkom metodikom i digitalnim alatima. Sami IKT alati će se takođe zasnivati na istim obrazovnim smernicama tako da učenici uče i shvate i razumeju različitost i inkluziju kao kroz igru.

Projekat je u svojoj osnovi osmišljen kao predlog za inovativnu metodu u školskom obrazovanju za kreativnost i socijalnu inkluziju uz korišćenje tehnologije, nauke i umetnosti. Kombinuje različite nastavne metode, kao što su STEAM obrazovni okvir, metoda učenja kroz rad i podučavanje kroz umetnost u cilju osnaživanja različitosti. Takođe koristi najsavremeniju tehnologiju (kao što je veštačka inteligencija za 3D predstavljanje lica i fotorealistična sinteza video zapisa lica) u kombinaciji sa naukom i matematikom. Inovativne karakteristike ovog projekta se zasnivaju na jedinstvenoj kombinaciji nauke, kreativnosti, umetnosti, digitalizacije i društvene svesti, praktičnih umetničkih radionica i krajnjih rezultata projekta koji povezuju tehnologiju, umetnost i znanje na jedinstven i originalan način.

U projektu „Steamdive” rezultati su kombinovani, što dovodi do integrisane aplikacije koja upotpunjuje viziju povezane, otvorene i tehnološki opremljene Evrope i direktno se povezuje sa prioritetima „Erazmus+ programa”. Prema Strategiji EU za mlade 2019-2027, diskriminacija na osnovu pola i dalje pogađa mnoge mlade ljude, posebno mlade žene. Treba osigurati jednake mogućnosti i pristup pravima za mlade ljude svih polova, uključujući nebinarne i LGBT+ mlade ljude. Strategija prepoznaje da obrazovanje ostaje ključ za aktivno građanstvo, inkluzivno društvo i zapošljavanje i stoga treba više da se fokusira na prenosive veštine, učenje usmereno na učenika i neformalno obrazovanje. Danas je pitanje borbe protiv diskriminacije kroz prihvatanje različitosti ključno za razvoj i moderan obrazovni sistem, ali i za društvo otvorenog uma.

Ovaj projekat koordinira Fondacija za istraživanje i tehnologiju – Hellas (FORTH), Grčka. Konzorcijum projekta uključuje sedam organizacija iz pet različitih zemalja: ErasmusLearn Center Olokliriosi i 11. opšta gimnazija iz Herakliona iz Grčke, Tehnička škola Zaječar iz Srbije, Danmar Computers iz Poljske, Fondaciju za obrazovanje i pomoć Mucur Saglik iz Turske i Agrupamento de Escolas de Atouguia da Baleia iz Portugalije.

„Erazmus+” ima za cilj da poveća kvalitet i relevantnost kvalifikacija i veština. Uglavnom se radi o finansiranju ljudi za studiranje, obuku, rad ili volontiranje u inostranstvu. Takođe obezbeđuje finansiranje partnerstava između obrazovnih institucija, omladinskih organizacija, preduzeća, lokalnih i regionalnih vlasti i nevladinih organizacija, kao i podršku reformama u državama članicama za modernizaciju obrazovanja i obuke i promovisanje inovacija, preduzetništva i zapošljivosti.

Prethodni članci