U Zaječaru je održana 10. sednica lokalnog parlamenta: Novi v.d. direktor JKP „Vodovod” Bratislav Stanić

10. sednica Skupštine grada Zaječara

U Zaječaru je održana 10. sednica Skupštine grada, na kojoj se našlo 12 tačaka dnevnog reda, nakon jedne tačke koja je povučena na početku sednice.

Između ostalog, odbornici lokalnog parlamenta u Zaječaru usvojili su Odluku o završnom računu budžeta grada Zaječara za proteklu godinu.

„Ukupni prihodi i primanja za 2021. godinu iznose 2.168.056.000 dinara, što je 85,01 odsto od ukupno planiranih sredstava za prošlu godinu, dok ukupni rashodi i izdaci iznose 2.101.181.000 dinara, odnosno 82,39 odsto. Suficit koji je ostvaren, odnosno ono što je ostalo na žiro računu budžeta grada i svim konsolidovanim računima, iznosi 28.874.000 dinara. Izvorni prohodi su ostvareni sa 356.876.000 odnosno 67,38 odsto, a najveće učešće u izvornim prihodima predstavlja porez na imovinu fizičkih i pravnih lica. Ustupljeni prihodi su ostvareni u iznosu od 913.669.000 dinara, odnosno 80,74 odsto ostvarenih prihoda budžeta, dok najveće učešće ima porez na zarade u iznosu od 737.704.000 dinara. Transferna sredstva u ovoj godini bila su 838.461.000 dinara – 39,72 odsto, a od tog transfera najviše je bilo pomoći iz tekuće budžetske rezerve Republike Srbije, u iznosu od 481.800.000 dinara“, rekla je između ostalog Valentina Đuričić, načelnica Odeljenja za budžet i finansije GU Zaječar.

Odbornici opozicije osvrnuli su se na nenamensko trošenje novca iz budžeta.

„Mi u ovom trenutku ne vodimo računa o nečemu što nam je jedina svetla tačka, a to su naša deca koja postižu izvanredne uspehe u školi i sportu, a uče i treniraju u jako lošim uslovima. Ne možemo da sredimo srednjoškolski centar, iako je prema mojim saznanjima projekat završen još u martu prošle godine“, kazala je odbornica Dragana Rašić.

Odbornici Skupštine grada Zaječara usvojili su i Odluku o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne fotonaponske elektrane u KO Mali Izvor i Odluku o usvajanju Plana detaljne regulacije za izgradnju solarne elektrane „Solarina” na teritoriji grada Zaječara. Usvojen je i Predloga Godišnjeg Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2022. godinu i Predlog Odluke o otuđenju nepokretnosti iz javne svojine grada Zaječara, prikupljanjem ponuda.

Usvojeno je i Rešenje o usvajanju Godišnjeg likvidacionog izveštaja Javnog preduzeća za planiranje, projektovanje, izgradnju i nadzor „Urbanizam i izgradnja” Zaječar – u likvidaciji za 2021. godinu, kao i Rešenje o usvajanju Godišnjeg izveštaja o radu Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje” Zaječar za 2021. godinu; Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje” Zaječar za 2021. godinu; Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje” Zaječar za 2021. godinu; Rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Timok – održavanje” Zaječar.

Sa 28 glasova za i 15 protiv, usvojena je Odluka o imenovanju novog vršioca dužnosti direktora JKP „Vodovod“ Zaječar. Novi v.d. direktor JKP „Vodovoda“ Zaječar je Bratislav Stanić, a dosadašnji v.d. direktor Nikola Šarčević u narednom periodu biće tehnički direktor ovog preduzeća. Oko ove odluke odbornici u lokalnom parlamentu najviše su vodili polemiku.

Odbornica Aleksandra Stojanović ukazala je na nepravilnosti prilikom prestanka mandata prethodnog v.d. direktora JKP „Vodovod“ Zaječar, jer je na toj funkciji bio duže od godinu dana, a novi v.d. direktor ne ispunjava uslove za to mesto.

Miroslav Marinković je konstantovao da je ova tačka dnevnog reda možda i najbitnija, jer se unazad nekoliko puta skretala pažnja da je rukovodstvo ovog preduzeća loše vodilo posao.

Miloš Stojadinović rekao je da odbornici u lokalnom parlamentu nisu bili do sada upoznati šta se desilo sa konkursom za izbor direktora JKP „Vodovod“ Zaječar koji je prema njegovim saznanjima bio već raspisan.

Uglješa Đuričković istakao je da se v.d. direktori u Zaječaru postavljaju samo kada ne može da se iz nekog razloga sprovede konkurs i da odbornici treba da čuju zbog čega taj konkurs do sada nije sproveden i zašto nije po zakonu izabran direktor JKP „Vodovoda“.

Tatjana Stojanović pozvala je odbornike da pridržavaju poslovnika na sednici Skupštine grada Zaječara.

Dejan Krstić pozvao je nadležne da treba da postave stručne ljude na čelo firme kao što je JKP „Vodovod“ i da je u gradu problem sistem koji većina odbornika podržava na račun preduzeća, javnih dobara i budžeta.

Dr Nenad Ristović saopštio je da će podneti krivične prijave protiv gradonačelnika Zaječara, članove Gradskog veća i bivšeg v.d. dirеktora JKP „Vodovod“ Nikole Šarčevića.

„Posle sednice Skupštine, obavestiću predsednika Aleksandra Vučića, Anu Brnabić i ministra policije Aleksandra Vulina, zbog osnovanih sumnji o zloupotrebi službenog položaja, trgovine uticajem, ne vršenju svoje dužnosti i podnosim krivične prijave protiv gradonačelnika Zaječara Boška Ničića, članova Gradskog veća, bivšeg v.d. direktora Nikole Šarčevića, i članova nadzornog odbora JKP “Vodovod” u Zaječaru“, poručio je Ristović.

Na ovoj sednici odbornici su izglasali i Rešenja o povećanju koncesione naknade; Rešenje o usvajanju Finansijskog izveštaja za 2021. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović” u Zaječaru; Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan za 2022. godinu Ustanove Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović” u Zaječaru; Rešenje o usvajanju Izveštaja o radu i poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2021. godinu; Rešenje o usvajanju Izveštaja o finansijskom poslovanju Apotekarske ustanove Zaječar iz Zaječara za 2021. godinu; Rešenje o davanju saglasnosti na Plan rada Apotekarske ustanove „Zaječar” iz Zaječara za 2022. godinu; Rešenje o davanju saglasnosti na Finansijski plan Apotekarske ustanove „Zaječar” iz Zaječara za 2022. godinu.

O poslovanju Apotekarske ustanove „Zaječar” u prethodnom periodu govorila je direktorka Dragana Branković Minčić.

Takođe, na sednici Skupštine grada Zaječara našla su se i odbornička pitanja.

Prethodni članci