U Zaječaru održan sastanak povodom izrade nove Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

U Zaječaru održan sastanak povodom izrade nove Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika

Ministarstvo privrede, Nemačko-srpska inicijativa i Privredna komora Srbije organizovali su Javno-privatni dijalog u Regionalnoj privrednoj komori u Zaječaru.

Javno-privatni dijalog organizovan je povodom izrade nove Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za period 2023 – 2027. godine.

Teme sastanka u Zaječaru bile su: regulatorni i institucionalni okvir; inovacije, digitalizacija i održivo poslovanje i konkurentnost.

„Cilj je da se unapredi sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Srbiji, pospeše njegove performanse, inovativnost i konkurentnost. Sve to biće realizovano uz podršku države na kreiranju povoljnijeg pravnog okvira i poslovnog okruženja za funkcionisanje preduzeća. Javno-privatni dijalog sprovodimo u 11 gradova u Srbiji, jer na početku želimo da dobijemo njihove komentare i sugestije i da vidimo koji su to izazovi sa kojima se oni suočavaju, kako bismo na vreme mogli da u samu Strategiju ugradimo ono što preduzetnici smatraju da je potrebno“, rekla je Ranka Miljenović, vođa tima za izgradu Stretegije malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

Mala i srednja preduzeća i preduzetnici (MSPP) važan su deo svake privrede, značajan kako za uspeh nacionalnih ekonomija i njihovu konkurentnost, tako i za lokalne zajednice i lokalni privredni razvoj. Oni čine 99,9% svih privrednih subjekata u Republici Srbiji, angažuju 65,1% (skoro 2/3) zaposlenih, ostvaruju 66,4% prometa, stvaraju 59,2% bruto dodate vrednosti (BDV) i učestvuju u izvozu sa 39,5%, a u uvozu nefinansijskog sektora sa 54,7%.

Prethodni članci